Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanům města Adamova, že v sobotu dne 1. června 2024 bude ve městě Adamově probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu tj. odpadu, který může ohrozit životní prostředí a zdraví lidí. Svoz bude zabezpečen autem s odbornou obsluhou, které je třeba nebezpečný odpad odevzdat.

Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, monočlánky, zbytky barev, lepidla, ředidla, oleje, olejové filtry, kyseliny, zásady, přípravky na ochranu rostlin, znečištěné textilie, znečištěné nádoby od barev, ředidel, olejů, sprejů, čisticích prostředků atd. V rámci svozu nebezpečného odpadu je možné obsluze odevzdat elektrospotřebiče podléhající zpětnému odběru.

Je zakázáno odkládat nebezpečné odpady bez přítomnosti odborné obsluhy, ale je nutné vždy vyčkat jejího příjezdu na určené stanoviště.

Žádáme občany, aby odpad předávali obsluze ve stanoveném čase a místě dle následujícího časového harmonogramu:

Sobota 1. června 2024

 • 8.00 – 8.30 hod. – 1. stanoviště: ul. Sadová – parkoviště nad školou
 • 8.35 – 9.05 hod. 2. stanoviště: ul. Komenského 6 – u budovy býv. internátu
 • 9.10 – 9.40 hod. 3. stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) – parkoviště
 • 9.45 – 10.15 hod. 4. stanoviště: ul. U Kostela – parkoviště
 • 10.20 – 10.50 hod. 5. stanoviště: ul. Plotní – u vjezdu ke garážím
 • 10.55 – 11.25 hod. 6. stanoviště: ul. Mírová – u hřiště
 • - bezpečnostní přestávka (50 minut)
 • 12.15 – 12.45 hod. 7. stanoviště: ul. Fibichova a Zahradní – u křižovatky
 • 12.50 – 13.20 hod. 8. stanoviště: ul. Družstevní – parkoviště
 • 13.25 – 13.55 hod. 9. stanoviště: ul. Neumannova 2 – parkoviště
 • 14.00 – 14.30 hod. 10. stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova – u křižovatky
 • 14.35 – 15.05 hod. 11. stanoviště: ul. Údolní – u křižovatky
 • 15.10 – 15.40 hod. 12. stanoviště: ul. P. Jilemnického – parkoviště

V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu mobilního svozu nebezpečných odpadů, je možné tento odpad odvézt na sběrný dvůr firmy GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 302, Adamov (tel. 516 446 440), kde je otevřeno: pondělí, středa, pátek 10-18 hod. mimo státem uznané svátky. Baterie a monočlánky lze také odložit v elektroprodejnách, do červených kontejnerů umístěných u Domu služeb na ul. Družstevní 1, u dětského hřiště na ul. P. Jilemnického a u Domu s pečovatelskou službou na ul. Komenského 1 nebo do sběrného boxu v budově MěÚ Adamov na ul. Pod Horkou 2. Léky, které nebyly spotřebovány, nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby je třeba odevzdat v lékárnách.

Odbor správy majetku města

 • Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu