Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Oznamujeme občanům města Adamova, že od 5. září 2022 do 10. září 2022 budou ve městě Adamově přistaveny velkoobjemové kontejnery pro uložení objemného odpadu.

Objemný odpad je odpad bez nebezpečných vlastností, který s ohledem na své rozměry nelze odložit do popelnic nebo kontejnerů. Jedná se o starý nábytek (křesla, židle, skříně, pohovky, postele, matrace), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, kočárky, pneumatiky, drátěné sklo, zrcadla, části kuchyňských linek atd. Ukládání objemného odpadu do přistavených kontejnerů je určeno pouze pro občany města Adamova. Do velkoobjemových kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební suť a dále odpad, pro který jsou určeny kontejnery na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, kovy a oleje).

Žádáme občany, aby z důvodu skladnosti a co největšího využití objemu přistavených kontejnerů ukládaný odpad rozkládali.

Jakmile dojde k naplnění přistavených kontejnerů na určeném místě, budou odvezeny a tím bude svoz v tomto místě ukončen.

Je zakázáno odkládat odpad mimo přistavené kontejnery, a to před jejich přistavením, během jejich přistavení i po jejich odvozu z určeného stanoviště.

Jakékoliv ukládání odpadu mimo tyto kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky pod pokutou 1 000 Kč.

Žádáme občany, aby odpad ukládali do přistavených kontejnerů ve stanoveném čase a místě dle následujícího časového harmonogramu:

Pondělí 5. září 2022 - 16:00 – 17:00 hod.

 • stanoviště: ul. Sadová - parkoviště nad školou (1 kontejner)
 • stanoviště: ul. Sadová - zatáčka u Farinky (1 kontejner)
 • stanoviště: ul. Komenského 6 - u bývalého internátu (1 kontejner)

Úterý 6. září 2022 - 16:00 – 17:00 hod.

 • stanoviště: ul. Neumannova - parkoviště u lesa (1 kontejner)
 • stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovatky (1 kontejner)
 • stanoviště: ul. Údolní - u křižovatky (1 kontejner)

Středa 7. září 2022 - 16:00 – 17:00 hod.

 • stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) – parkoviště - začátek a střed ulice (2 kontejnery)
 • stanoviště: ul. Osvobození 29 „u labutě“ (1 kontejner)

Čtvrtek 8. září 2022 - 16:00 – 17:00 hod.

 • stanoviště: ul. Družstevní – parkoviště – začátek a střed ulice (2 kontejnery)
 • stanoviště: ul. Fibichova - u bývalého obchodu (1 kontejner)

Pátek 9. září 2022 - 16:00 – 17:00 hod.

 • stanoviště: ul. Plotní - u vjezdu ke garážím (1 kontejner)
 • stanoviště: ul. Mírová - u hřiště (1 kontejner)
 • stanoviště: ul. Pod Horkou – před budovou MěÚ (1 kontejner)

Sobota 10. září 2022 - 9:00 – 10:00 hod.

 • stanoviště: ul. P. Jilemnického - parkoviště u hřiště (2 kontejnery)
 • stanoviště: ul. P. Jilemnického - parkoviště na konci ulice (2 kontejnery)

V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu přistavení kontejnerů, je možné tento odpad odvézt na sběrný dvůr firmy GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 302, Adamov (tel. 516 446 440), kde je otevřeno: pondělí, středa, pátek 10–18 hod. mimo státem uznané svátky.

Odbor správy majetku města

 • Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů