I vaše fotografie mohou tvořit kalendář města

Ve spojitostí s přípravou oslav 60. výročí povýšení Adamova na město Kulturně-informační komise rozhodla o vytvoření kalendáře města na rok 2024 z fotografií pořízených jeho obyvateli nebo fotografií, které byly vytvořeny pro Adamov. Proto vás vyzýváme k zaslání fotografií tematicky zaměřených na město Adamov a jeho okolí!

Podmínky, které fotografie musí splňovat:
  • tematické zaměření na město Adamov a okolí,
  • vznik v roce 2022 či 2023,
  • formát (JPG, rozlišení min. 1.600 × 1.200 pixelů),
Ostatní podmínky:
  • fotografie zašlete nejpozději do 30. 4. 2023 na e-mail [email protected],
  • v e-mailu musí být uvedeno jméno a příjmení autora,
  • účast autorů není nijak věkově omezena,
  • počet zaslaných snímků není nijak omezen,
  • odesláním fotografie souhlasíte s jejím uveřejněním na webu města,
  • v Adamovském zpravodaji, kalendáři města Adamova 2024, nebo dalším tisku.
Z vybraných odevzdaných fotografí bude uspořádána v roce 2024 výstava.
  • I vaše fotografie mohou tvořit kalendář města