III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ 2021 - 12. PROSINCE 2021

Také v letošním roce chceme pokračovat v pořádání nedělních setkání - adventních zastavení. V průběhu půlhodiny se na vás vždy těší patron akce a účinkující děti, připravíme pro vás drobné občerstvení. Děkujeme za podporu akce firmě Kámen Váradi Olomučany. Setkání se konají v od 17:30 hodin před MKS Adamov na Ptačině. Patron třetího setkání: Mgr. Jana Burianová V kulturním programu se představí děti z MŠ Komenského 6 . Pozor: v tento den začíná platit nový jízdní řád MDH Adamov, může dojít k drobnému posunu času konání akce, sledujte tento web.

  • III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ 2021 - 12. PROSINCE  2021