Informace k uzavírkám komunikací v souvislosti se závody minikár a omezení provozu MHD v době uzavírky

Vážení občané, sportovní klub KOBRA RACING Adamov sděluje v příloze informaci k uzavírce komunikací v době pořádání závodů minikár.

Dne 23.9. a 24.9. nebude v době od 7-18 hod. možný vjezd ani výjezd z ul. Družstevní mimo složky Integrovaného záchranného systému při mimořádných situacích.

Uvažujete-li o výjezdu v hodinách uzávěrky, je nutné provést přeparkování vozidla mimo uvedené časy.

Na ulici Družstevní bude tato informace vyvěšena pořadatelem na všech SVJ.

Uzavřena bude také část ulice Fibichova od hasičské zbrojnice po křižovatku s ulicí Neumannova.

Objízdná trasa bude zajištěna cestou pod Ptačí studánkou směrem k čistírně odpadních vod a naopak. Bude označena příslušným dopravním značením. Informace k omezení provozu MHD v době uzavírky jsou v uvedeny v příloze.

Za pořadatele Pavel Jirků. Kontaktní telefon je 774 904 905.

  • Informace k uzavírkám komunikací v souvislosti se závody minikár a omezení provozu MHD v době uzavírky
  • Informace k uzavírkám komunikací v souvislosti se závody minikár a omezení provozu MHD v době uzavírky
  • Informace k uzavírkám komunikací v souvislosti se závody minikár a omezení provozu MHD v době uzavírky


Sdílet článek