Informace o končící platnosti karty pro parkování

Tímto připomínáme, že k 31. prosinci končí platnost parkovacích karet pro parkování na odstavení ploše nad Sokolovnou.

Žádáme tak případné zájemce o vydání nového povolení na rok 2021, aby si podali novou žádost nejlépe elektronickou formou přes e-mail [email protected], nebo v úředních hodinách na MÚ Adamov, U Kostela 1, Adamov. Množství vydaných povolení je omezené. Žádost musí obsahovat typ vozu, barvu a SPZ, včetně kontaktů na žadatele.

Možnost parkování se týká osobních vozidel do 3,5 t na základě povolení MÚ Adamov. Prioritou je povolování parkování vozidel větších rozměrů (dodávky, atd.), které zabírají v ulicích více jak jedno parkovací místo běžného auta. Platnost povolení je omezeno kalendářním rokem. Veškeré informace k parkování naleznete v Provozním řádu parkoviště umístěném na webových stránkách města.

Odbor správy majetku

  • Informace o končící platnosti karty pro parkování


Sdílet článek