Informace o umístění nádob na kovový odpad

Vážení občané, v měsíci květnu byly po našem městě rozmístěny celkem 4 ks nádob pro sběr drobného kovového odpadu. Tyto nádoby jsou umístěny na sběrných místech na ulici Neumannova 2, Komenského 1 (před budovou DPS), P. Jilemnického 3 a Plotní 12.

Do těchto nádob je možné vhazovat plechovky od potravin a nápojů, hliníkové tácky, alobal a ostatní kovové předměty z domácnosti. Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami, tlakové nádoby od kosmetiky (deodoranty, pěny na holení atp.).

Na výše uvedených sběrných místech budou nádoby umístěny ve zkušebním provozu. Pokud nebudou občany města využívány, mohou být přemístěny v rámci města na jiné sběrné hnízdo.

Ostatní kovový odpad je možné i nadále odevzdat do Sběrového dvora společnosti GAMA J+P v provozní hodiny.

  • Informace o umístění nádob na kovový odpad


Sdílet článek