Informace z vyhodnocování ankety Fórum 2015

V pondělí 12. října skončila pro občany možnost odevzdat anketní lístek a vyjádřit se tak problémům města, které byly vytypované na jednání Fóra 2015.

Celkem bylo vráceno 410 anketních lístků, což je zhruba 20 % počtu lístků doručených začátkem října do domácností ve městě. Nejvíce lístků bylo vhozeno do sběrné urny umístěné na Ptačině – 205, dále v A-centru – 150 a na Horce – 55. Z odevzdaných lístků bylo 16 neplatných, neboť na nich byly označeny více než 2 položky, jeden odevzdaný lístek naopak neměl označenu žádnou položku. Na 91 anketních lístcích byla využita možnost dopsat k předloženým problémům návrh dalšího problému, který pokládal účastník ankety za závažný.

Počty hlasů dávají následné pořadí TOP–problémů:

 1. Účinnější postih majitelů psů za znečišťováni (133 hlasů)
 2. Vybudování cyklostezky městem podél řeky Svitavy (84)
 3. Zřízení bankomatu v Adamově III (80)
 4. Zvýšení bezpečnosti ve městě pomocí kamerového systému (79)
 5. Renovace bazénu na koupališti pro školu i veřejnost (71)
 6. Zajištění více parkovacích míst v sídlištích města (66)
 7. Zřízení zastávky MHD Sadová (51)
 8. Sanace skládky odpadů pod novým hřbitovem (41)
 9. Zbudování venkovní posilovny na Ptačině (35)
 10. Zvelebení prostoru kolem Ptačí studánky (27)
 11. Sestavení a zveřejnění registru podnikatelů a služeb (14)
 12. Více zábav pro mladé jako jsou letní noci (13)

S detailnějším rozborem výsledků ankety, dopsanými problémy a prvními kroky, které budou podniknuty v řešení problémů, seznámíme občany města v příštím čísle Zpravodaje a na webových stránkách města.

Komise PZMA&MA21

 • Informace z vyhodnocování ankety Fórum 2015