Hlášení rozhlasu

Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény

Vážení spoluobčané, nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru. Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice. POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí. Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad. Vážení spoluobčané, všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat. Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Více informací naleznete na internetových stránkách společnosti EKO-KOM, a.s. Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

Číst více

Výzva osobám starším 70 let

Vážení občané, v souvislosti s opatřeními pro zvládnutí situace kolem šíření koronaviru doporučuje vláda České republiky po dobu trvání nouzového stavu stále osobám starším 70 let nevycházet mimo svá obydlí. Jedná se o preventivní opatření, které má za cíl chránit nejohroženější skupinu obyvatel. Město Adamov se k němu přiklonilo a žádá občany, aby toto doporučení maximálně respektovali. Výjimkou pro opuštění obydlí by mělo být pouze neodkladné lékařské ošetření, kde důrazně upozorňujeme na používání ochranných roušek a rukavic. Jste-li starší 70 let a potřebujete zajistit služby, nákup apod. a nemůže Vám pomoci rodina, sdělte nám tyto požadavky na linku 739 482 170 denně od 14.00 hodin do 18.00 hodin, jsme zde pro Vás. Obsluha linky s Vámi Váš požadavek projedná a sdělí Vám, jakým způsobem Vám pomůžeme. Tuto linku budou obsluhovat adamovští hasiči nebo zaměstnanci města. Na toto telefonní číslo se můžete obrátit i v případě jiných obtížných situací, které nezvládnete řešit sami. Pokud víte o někom, kdo pomoc potřebuje, ale nemůže si ji sám zajistit prostřednictvím výše uvedeného telefonního čísla, neváhejte a tuto informaci nám rovněž předejte buď telefonicky nebo na e-mail: [email protected]

Číst více

Upozornění pro seniory

Obava z celosvětově rozšířené nákazy COVID – 19 dopadá v této době i na jednu z nejohroženějších skupin obyvatel, a to seniory. Podvodníci bohužel využívají krizové situace a obohacují se na osaměle žijících seniorech pod záminkou nabídky zdravotní péče, přípravků na posílení imunity nebo měření teploty v jejich domácím prostředí, případně s nabídkou pomoci při každodenních činnostech jako je nákup. Je proto potřeba mít na paměti několik zásadních pravidel bezpečného chování a nereagovat v současné době na nabídky neznámých volajících či cizích lidí, kteří klepou na dveře bez předchozí domluvy. Žádné kontrolní měření teploty u seniorů v České republice v jejich domácím prostředí, stejně jako žádná veřejná sbírka finančních prostředků neprobíhá! Upozorňujeme tedy na to, aby všichni byli maximálně opatrní a pokud potřebují pomoc, snažili se vyhledat pouze oficiálně zřízené krizové linky pro seniory či výpomoc osob blízkých. V případě jakýchkoliv takovýchto poznatků na území našeho města volejte Městskou policii Adamov na tel. číslo 602 515 387 nebo Policii ČR na tel. čísle 158.

Číst více

Smuteční hlášení

Sbor pro občanské záležitosti Města Adamova oznamuje občanům, že ve věku 89 let zemřela naše spoluobčanka paní Zdeňka Kopecká. Rozloučení se zesnulou se koná ve čtvrtek dne 9. dubna 2020 ve 13 hodin ve smuteční obřadní síni města Blanska.

Číst více

Nabídka práce

Školní lesní podnik Křtiny nabízí možnost přivýdělku v příjemném prostředí Dykových lesních školek u Rudice. Práce je vhodná pro ženy, muže i pro studenty. Přijďte nám pomoci zvládnout kůrovcovou kalamitu. Pracovní doba dle domluvy. Nabízíme 90 – 100 Kč/hodinu. Kontakty a informace na tel. čísle 734 796 238 nebo na tel. čísle 777 423 915 nebo e-mail: [email protected]

Číst více

Prodej grilovaných kuřat

Dnes, tj. ve čtvrtek dne 26. března 2020 přijela do našeho města pojízdná prodejna Pepigril, která prodává na tržišti na Ptačině grilovaná kuřata.

Číst více

Úřední hodiny MěÚ Adamov

Městský úřad Adamov oznamuje občanům, že pouze pro zcela neodkladné záležitosti budou úřední hodiny MěÚ Adamov v pondělí a ve středu od 8.00 hodin do 9.00 hodin. Prosíme občany, aby nadále upřednostňovali písemný, elektronický nebo telefonický kontakt.

Číst více

Oznámení MUDr. Bernáškové

MUDr. Bernášková oznamuje svým pacientům, že bude až do odvolání ordinovat ve středu pouze do 16 hodin.

Číst více

Nabídka - látkové roušky

Vážení občané, obdrželi jsme nabídku majitelů obchodu potravin na Sadové postupně rozdat cca 100 látkových roušek zdarma. Jednu každému člověku, který ji potřebuje. Vyzvednout si ji můžete přímo v obchodě potravin na Sadové.

Číst více

Otevírací doba - Potraviny Vít Uhlíř

Potraviny Vít Uhlíř oznamují občanům dočasnou změnu otevírací doby. Otevřeno bude od 7.00 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 18.30 hodin. Od 12.00 hodin do 13.00 hodin bude denně v prodejně prováděna celková dezinfekce. Stejně jako denně po ukončení otevírací doby. Veškerá rozhodnutí činíme pro bezpečnost občanů a děkujeme Vám občanům, že tuto dočasnou změnu otevírací doby pochopíte. Za celý kolektiv potravin děkuje pan Vít Uhlíř.

Číst více

Aktuální informace z dopravy v rámci Integrovaného dopravného systému JmK

Vážení občané, dovolte mi, abych Vás seznámil s aktuálními informacemi z dopravy v rámci Integrovaného dopravného systému JmK. Od pondělí 23. 3. 2020 budou na všech regionálních linkách IDS JMK včetně vlaků platit letní prázdninové jízdní řády. Nebudou vedeny sezónní spoje. Pro adamovskou MHD bude platit také zvláštní jízdní řád a dočasně bude přerušen celý víkendový provoz. POZOR! Aktuální jízdní řády nebudou na zastávkách vylepeny, protože na základě aktuálního vývoje situace může docházet k dalším změnám. Dočasný jízdní řád linky 215 MHD Adamov, je dostupný na www.adamov.cz nebo na www.idsjmk.cz.

Číst více

Prodej grilovaných kuřat

Dnes přijela do našeho města pojízdná prodejna Pepigril, která prodává na tržišti na Ptačině grilovaná kuřata.

Číst více

Poděkování MUDr. Kuchařové

MUDr. Kuchařová děkuje svým pacientkám za darované roušky a respirátory, kterých si velmi váží. Velice jí potěšila ochota a vstřícnost ze strany adamovských spoluobčanů, kterým není lhostejné jejich okolí. Díky této pomoci může MUDr. Kuchařová nadále ordinovat pro své potřebné pacienty. MUDr. Kuchařová prosí občany města Adamova, zvláště občany nad 70 roků, aby dodržovali nařízení vlády o zákazu vycházení bez zakrytí úst a nosu.

Číst více

Otevírací doba pošty v Adamově

Pošta v Adamově oznamuje občanům, že od pátku dne 20. března 2020 bude mít až do odvolání otevřeno v Adamově I od 8.00 hodin do 14.30 hodin, a to bez přestávky a v Adamově III od 8.00 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 15.00 hodin.

Číst více

Výzva osobám starším 70 let

Vážení občané, v souvislosti s opatřeními pro zvládnutí situace kolem šíření koronaviru doporučuje Vláda české republiky: - osobám starším 70 let nevycházet mimo svá obydlí po dobu trvání nouzového stavu Jedná se o čistě preventivní opatření, které má za cíl chránit nejohroženější skupinu obyvatel. Město Adamov se k němu jednoznačně přiklání a je připraveno dotčeným občanům pomoci. Současně žádá občany, aby toto doporučení maximálně respektovali. Výjimkou pro opuštění obydlí by mělo být pouze neodkladné lékařské ošetření, kde důrazně upozorňujeme na používání ochranných roušek a rukavic. Jste-li starší 70 let a potřebujete zajistit služby, nákup, nutnou opravu, apod. a nemůže Vám pomoci rodina, sdělte nám tyto požadavky na linku 739 482 170 denně od 14:00 do 18:00. Obsluha linky s Vámi Váš požadavek projedná a sdělí Vám, jakým způsobem Vám pomůžeme. Tuto linku budou obsluhovat adamovští hasiči nebo zaměstnanci města. Na toto telefonní číslo se můžete obrátit i v případě jiných obtížných situací, které nezvládnete řešit sami. Pokud víte o někom, kdo pomoc potřebuje, ale nemůže si ji sám zajistit prostřednictvím výše uvedeného telefonního čísla, neváhejte a tuto informaci nám rovněž předejte buď telefonicky nebo na e-mail: [email protected]

Číst více

Oznámení AZZA ordinací

V pátek dne 20. března 2020 a v pátek dne 27. března 2020 nebude MUDr. Škvařilová ordinovat, ani nebude možno se dovolat do AZZA ordinací. Pro informace a zástupnou péči v neodkladných situacích volejte prosím MUDr. Radima Stejskala na tel. číslo 545 212 124 v době od 7.00 hodin do 13.00 hodin. Lékaři AZZA sdělují svým pacientům: Vážení pacienti, NEVSTUPUJTE BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY DO PROSTOR ORDINACE ! Provoz naší praxe je v současné době limitován nedostatkem ochranných prostředků. Ordinace fungují v nouzovém režimu. Proto je čekárna AZZA uzamčena. Pokud je to možné, odložte v zájmu vlastního zdraví návštěvu naší ordinace a kontaktujte nás telefonicky. Tel. číslo 516 446 315 (MUDr. Bartáková a MUDr. Škvařilová) nebo tel. číslo 516 446 463 (MUDr. Bernášková). Toto platí i pro příznaky běžného nachlazení, které je zvládnutelné samoléčbou v domácím prostředí. Můžeme Vám elektronicky vystavit recept i pracovní neschopnost a tu i elektronicky ukončit. To vše bez vaší přítomnosti. Ta je nutná jen v případě zhoršení stavu, nebo delšího přetrvávání potíží. Pokud k lékaři musíte (akutní případy), zatelefonujte a budete objednáni na přesný čas. Neprovádíme do odvolání preventivní prohlídky a žádná jiná plánovaná vyšetření, neprovádíme pracovně - lékařské prohlídky a prohlídky pro posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, invalidní důchody, příspěvky na péči, lázně, pojistky, bolestné atd. Osoby, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky, nechť z domova kontaktují přímo hygienickou stanici, tel. číslo 545 113 034 (8.00 - 16.00 hodin) nebo linku 112 či KORONALINKU tel. číslo 224 854 444 (9.00 - 21.00 hodin). Děkujeme za pochopení.

Číst více

Uzavření Městského úřadu Adamov

Oznamujeme občanům, že od 16. března 2020 do odvolání bude Městský úřad Adamov z důvodu krizového stavu pro veřejnost zcela uzavřen. Osobní kontakt bude nahrazen kontaktem písemným, elektronickým či telefonickým.

Číst více

Oznámení TJ Sokol Adamov

Tělovýchovná jednota Sokol Adamov oznamuje, že provoz na hale v rámci virové situace je dočasně přerušen, včetně sauny do odvolání. Provoz občerstvení bude omezen od 15.00 hodin do 20.00 hodin.

Číst více

Zrušení plánovaného svozu objemného odpadu

Oznamujeme občanům města Adamova, že plánovaný svoz objemného odpadu se ruší.

Číst více

Oznámení MKS Adamov

MKS Adamov oznamuje, že z důvodu nařízeného zákazu konání hromadných akcí se ruší plánovaný ples města Adamova zítra, to je v pátek dne 13. března 2020, vernisáž výstavy Salonek dětských adamovských umělců v pátek dne 20. března 2020 a zájezdy do kina dne 12. března 2020 a do divadla na Orlí dne 19. března 2020. S účinností od 13. března 2020 do odvolání se ruší i všechny další plánované akce a aktivity, včetně uzavření knihovny.

Číst více