Kroniky Adamova

Město Adamov nově vkládá na své webové stránky digitalizovanou kroniku města. Prozatím je na konci článku ke stažení kronika z roku 1922 až 1928. Postupně budou vloženy všechny kroniky, které jsou digitalizované. Pro ty kdo chtějí kroniky na DVD (do roku 1999) platí dosavadní informace uvnitř článku.

Pro všechny, kteří se zajímají o život v Adamově, o jeho historii i současnost máme tuto zprávu. Můžete mít doma digitalizované kroniky města Adamova, a to od r. 1922 do roku 1999 včetně. Dosud zpracované kroniky jsou uloženy na třech DVD, ale můžete mít i každou skupinu samostatně, tedy na pěti DVD.

  1. 1959 - 1971 a 1993 - 1999
  2. 1972 - 1981 a 1922 - 1958
  3. 1982 - 1992.

Kroniky můžete mít buď na DVD nebo na CD (pro ty, kteří mají starší počítač, který DVD nepřečte – CD mají asi 7 krát nižší kapacitu, uvedené kroniky by byly asi na 21 CD).

A jak můžete kroniky získat?

Kroniky bude zajišťovat městský úřad na objednávku. Objednáte si druh nosiče dat (DVD nebo CD) a ročníky kronik.

Způsob objednání:

  • e-mailem na adrese [email protected]
  • telefonicky na čísle 516499630, mobil 773 990 476
  • osobně na městském úřadě u paní Večeřové.

Žadatel si požádá o zkopírování kronik, uvede v žádosti o které roky má zájem a zda požaduje jako nosič CD nebo DVD. Paní Dudíková mu sdělí potřebný počet nosičů, které si žadatel na vlastní náklady pořídí a dodá a následně na ně budou kroniky zdarma zkopírovány.

Přejeme vám jen samé zajímavé listování historií města.

Ukázky z kronik:Přiložené soubory

  • Kroniky Adamova