Informace k parkovacímu domu

Všem zájemcům o pronájem parkovacího místa v Parkovacím domě ul. Sadová, Adamov sdělujeme, že Zastupitelstvo města Adamova a Rada města Adamova schválily příslušné dokumenty, které naleznete v příloze tohoto článku.

O přesném termínu zahájení podávání žádosti budou občané informováni na úřední desce a všech informačních kanálech města.

Rovněž přinášíme několik aktuálních informací. Dne 9. 5. 2024 v rámci kontrolního dne stavby byl upřesněn předběžný harmonogram prací a dalšího postupu:

  • Červenec 2024: dokončení stavební činnosti
  • Srpen 2024: zahájení předávání díla, odstraňování drobných nedodělků a závad, funkční zkoušky (zejména HZS ČR), provedení revizí atd..
  • Září 2024: připojení objektu na distribuční síť E-ON (EG.D) a kolaudační řízení.

Dále sdělujeme, že na základě rozhodnutí MěÚ Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství ve věci povolení změny před dokončením stavby, bude stavbu Parkovací dům Sadová, 1. etapa kolaudovat místně příslušný stavební úřad Adamov.

Dokumenty ke stažení