Zasílání infromačních zpráv

INFORMAČNÍ ZPRÁVY - aplikace MUNIPOLIS (iOS, Android)

Město Adamov využívá mimo jíné pro informování spoluobčanů systém MUNIPOLIS - registrace je možná zde https://adamov.munipolis.cz/

Aplikace je zdarma a umožňuje vám získávat i informace z jiných vašich zájmových měst, které v aplikaci navolíte.

KRIZOVÉ SMS ZPRÁVY

POUZE pro krizové SMS zprávy (s vazbou na integrovaný záchranný systém JmK) např. o hrozících povětrnostních vlivech, havarijních stavech jsou zasílány informace prostřednictvím krajského krizového SMS systému. Sem se můžete registrovat SMS zprávou ve tvaru:

JMK mezera ADAMOV mezera INFORMACE mezera ANO mezera PŘÍJMENÍ mezera JMÉNO hvězdička ULICE hvězdička ČÍSLO

(text SMS zprávy můžete psát jak velkými tak malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky).

Příklad SMS zprávy: JMK ADAMOV INFORMACE ANO NOVAK JAN*SADOVA*30

Tuto zprávu odešlete z vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03.

Cena této SMS zprávy je Kč 3,00 (včetně DPH). Neprodleně obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni.

Zasláním přihlašovací SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby vám byly zasílány informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti.
Posílání SMS zpráv je pro vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít ukončit odběr informací, pošlete na číslo 900 77 03 odhlašovací SMS zprávu. Ta je totožná se zprávou přihlašovací s tím rozdílem, že slovo ANO je nahrazeno slovem NE. Cena za tuto SMS zprávu je stejná, tedy Kč 3,00 včetně DPH.

Informace, které vám budou zasílány, jsou pro vás bezplatné. Vy platíte pouze za zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS.