Zpravodaj města

Odpovědný pracovník:

Lukáš Malý
email: [email protected]
mobil: 602 135 764
pevná linka: 516 499 627

nebo můžete přijít osobně na pokladnu MěÚ Adamov, v době pokladních hodin: Po a St 8:00–12:00, 13:00–17:00 hod. a v Út 8:00–12:00, 13:00–14:00 hod.

Adamovský zpravodaj vydává od roku 2004 Město Adamov, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov. Vychází měsíčně v barevném provedení, bezplatně je dodáván do všech domácností, celkový počet výtisků 2300 ks. Uzávěrka čísla je 15. dne v měsíci a dle aktuálního níže uvedeného data. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí.

Zasílání zpravodaje zájemcům, kteří nebydlí v Adamově je možné zasílat poštou. Zpravodaj je zdarma, stačí uvést Vaši adresu a zaplatit poštovné. Cena zaslání 1 výtisku je 23,- Kč, celoroční (tzn. 11 výtisků) je 253,- Kč.

PODMÍNKY INZERCE VE ZPRAVODAJI MĚSTA ADAMOVA

CENÍK (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Inzerce Cena Upřesnění
Řádková-soukromá 36,30 Kč Inzerce, vzpomínka, blahopřání, poděkování ..
Sken fota 24,20 Kč
Řádková+foto 60,50 Kč
PLOŠNÁ INZERCE Cena VELIKOST
1/8 strany 363,- Kč 68x50 mm
1/4 strany 726,- Kč 68x103 mm
1/2 strany 1452,- Kč 144x108 mm
celá strana 2904,- Kč 160x230 mm
Úhradu je nutno provést do data uzávěrky, která je vždy do 15. dne v měsíci (pokud není uvedeno jinak). Aktuální datum uzávěrky je uvedeno níže.
Úhradu lze provést v hotovosti, převodem z účtu nebo na fakturu. Pokladní hodiny: Po a St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod. a v Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 hod. Číslo účtu města: 19-1360055309/0800, VS: 33492111. Podklady zasílejte na email [email protected] nebo je můžete doručit k rukám pracovnice Bc. Renaty Večeřové na pokladnu MěÚ ve výše uvedených pokladních hodinách. Provedení zpravodaje je barevné v nákladu 2300 ks, distribuce zdarma do všech schránek v Adamově a vydává se jako měsíčník. Aktuální i dřívější výtisky si můžete prohlédnout na webové stránce města.

Zpravodaj připravuje kulturně informační komise rady města Adamova ve složení: PhDr. Jaroslav Budiš, Bc. Roman Pilát, MBA, PhDr. Vlasta Kubenová, Jitka Králíčková, Kamil Vašíček, Lukáš Malý.

Termíny uzávěrek do ZPRAVODAJE rok 2021

NÁZEV ČÍSLO UZÁVĚRKA DO
Únorové vydání 02/2021 15. 1. 2021
Březnové vydání 03/2021 15. 2. 2021
Dubnové vydání 04/2021 15. 3. 2021
Květnové vydání 05/2021 15. 4. 2021
Červnové vydání 06/2021 17. 5. 2021
Červencové a srpnové vydání 07+08/2021 15. 6. 2021
Zářijové vydání 09/2021 16. 8. 2021
Říjnové vydání 10/2021 15. 9. 2021
Listopadové vydání 11/2021 15. 10. 2021
Prosincové vydání 12/2021 16. 11. 2021
Lednové vydání 01/2022 10. 12. 2021

Ročníky Zpravodaje města Adamov:

Ročník 2021

Ročník 2020

Ročník 2019

Ročník 2018

Ročník 2017

Ročník 2016

Ročník 2015

Ročník 2014

nahoru

Ročník 2013

nahoru

Ročník 2012

nahoru

Ročník 2011

nahoru

Ročník 2010

nahoru

Ročník 2009

nahoru

Ročník 2008

nahoru

Ročník 2007

nahoru

Ročník 2006

nahoru

Ročník 2005

nahoru

Ročník 2004

nahoruSdílet článek