Zprávy z radnice

Zprávy z radnice – jednání 8. Rady města

Na 8. jednání Rady města Adamova konaném dne 20. 3. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 1. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 13. 3. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 7. Rady města

Na 7. jednání Rady města Adamova konaném dne 27. 2. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 4. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 15. 2. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 4. Zastupitelstvo města Adamova

Na 4. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 27. 2. 2023 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 1. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 8. 2. 2023, a zápis z 2. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 22. 2. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 5. Rady města

Na 5. jednání Rady města Adamova konaném dne 16. 1. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 2. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 12. 1. 2023, a zápis z 2. schůze Likvidační komise, která se konala dne 14. 12. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 6. Rady města

Na 6. jednání Rady města Adamova konaném dne 8. 2. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 3. zasedání Kulturně informační komise, které se uskutečnilo 18. 1. 2023, a zápis z 3. zasedání Sportovní komise, které se konalo 2. 2. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 2. Zastupitelstva města

Na 2. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 28. 11. 2022 Zastupitelstvo města Adamova zvolilo za členy finančního výboru Ing. Vladimír Bílý, Mária Koudelová, Ing. Petr Slavíček a Kamil Vašíček. Za členy kontrolního výboru byli zvoleni Jiří Baisa, Ing. Miroslav Kašný, Hana Marková a Antonín Procházka.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 2. Rady města

Na 2. jednání Rady města Adamova konaném dne 28. 11. 2022 Rada města Adamova schválila Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi městem Adamov a EG.D, a. s.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 3. Rady města

Na 3. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 14. 12. 2022 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 1. zasedání Finančního výboru konaného dne 12. 12. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 3. Zastupitelstva města

Na 3. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 14. 12. 2022 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 1. zasedání Finančního výboru konaného dne 12. 12. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 4. Rady města

Na 4. jednání Rady města Adamova konaném dne 14. 12. 2022 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 2. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo 8. 12. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 77. Rady města

Na 77. jednání Rady města Adamova konaném dne 3. 8. 2022 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 40. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 19. 9. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 1. Zastupitelstva města

Na 1. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 19. 10. 2022 Zastupitelstvo města Adamova byla zvolena mandátová komise, která následně ověřila platnost voleb členů Zastupitelstva města Adamova kontrolou osvědčení o zvolení a protokolu o průběhu voleb ČSÚ.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 1. Rady města

Na 1. jednání Rady města Adamova konaném dne 14. 11. 2022 Rada města Adamova ala na vědomí zápis ze 41. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 31. 10. 2022, a zápis z 20. schůze likvidační komise, která se konala dne 6. 10. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 74. Rady města

Na 74. jednání Rady města Adamova konaném dne 3. 8. 2022 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 18. schůze Likvidační komise, která se konala dne 22. 6. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 75. Rady města

Na 75. jednání Rady města Adamova konaném dne 29. 8. 2022 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 39. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 15. 8. 2022, a zápis z 13. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 11. 8. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 76. Rady města

Na 76. jednání Rady města Adamova konaném dne 12. 9. 2022 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 11. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo 29. 8. 2022, a vzala na vědomí zápis z 19. schůze Likvidační komise, která se konala 29. 8. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 23. Zastupitelstva města

Na 23. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 12. 9. 2022 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 22. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 7. 9. 2022, a zápis z 15. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 31. 8. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 72. Rady města

Na 72. jednání Rady města Adamova konaném dne 8. 6. 2022 Rada města Adamova rozhodla, že se město Adamov bude spolupodílet na konání sportovní akce Regionální turnaj pétanque 2022, konané dne 10. 9. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 73. Rady města

Na 73. jednání Rady města Adamova konaném dne 27. 6. 2022 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 38. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo 20. 6. 2022, a zápis z 10. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 22. 6. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 22. Zastupitelstva města Adamova

Na 22. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 27. 6. 2022 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis z 21. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 22. 6. 2022, a zápis ze 14. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 30. 5. 2022.

Číst více