Zprávy z radnice

Zprávy z radnice – jednání 20. Zastupitelstva města

Na 20. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 28. 2. 2022 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 19. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 23. 2. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 68. Rady města

Na 68. jednání Rady města Adamova konaném dne 21. 3. 2022 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 34. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo 16. 2. 2022, zápis z 9. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 14. 3. 2022, a zápis z 15. schůze Likvidační komise, která se konala dne 7. 2. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 67. Rady města

Na 67. jednání Rady města Adamova konaném dne 28. 2. 2022 Rada Města Adamova schválila v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 3 ke Směrnici pro činnost městského kamerového dohlížecího systému.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 66. Rady města

Na 66. jednání Rady města Adamova konaném dne 9. 2. 2022 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 33. zasedání Kulturně informační komise, které proběhlo 19. 1. 2022, a zápis z 12. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 3. 2. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 65. Rady města

Na 65. jednání Rady města Adamova konaném dne 24. 1. 2022 Rada města Adamova schválila příspěvek na zlepšení vzhledu při slavnostních obřadech v roce 2022 ve výši 300 Kč za jeden obřad.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 61. Rady města

Na 61. jednání Rady města Adamova konaném dne 16. 11. 2021 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 2. schůze Komise MHD, která se konala dne 4. 11. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 62. Rady města

Na 62. jednání Rady města Adamova konaném dne 30. 11. 2021 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 31. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 16. 11. 2021, a zápisy ze 13. a 14. schůze Likvidační komise, které se konaly 1. 11. a 18. 11. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 63. Rady města

Na 63. jednání Rady města Adamova konaném dne 15. 12. 2021 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 32. zasedání Kulturně informační komise, které konalo dne 13. 12. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 64. Rady města

Na 64. jednání Rady města Adamova konaném dne 30. 12. 2021 Rada města Adamova schválila v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, mimořádnou odměnu za 2. pololetí roku 2021 řediteli příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Adamov, zřizované městem Adamov.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 19. Zastupitelstva města

Na 19. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 15. 12. 2021 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 18. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 13. 12. 2021, a zápis z 12. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 1. 12. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 18. Zastupitelstva města

Na 18. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 3. 11. 2021 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis ze 17. jednání Finačního výboru konaného dne 1. 11. 2021 a zápis z 11. jednání Kontrolního výboru konaného dne 29. 9. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 60. Rady města

Na 60. jednání Rady města Adamova konaném dne 3. 11. 2021 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 8. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo 20. 10. 2021, zápis z 30. zasedání Kulturně informační komise, která se konala 18. 10. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 17. Zastupitelstva města

Na 17. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 22. 9. 2021 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 16. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 20. 9. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 59. Rady města

Na 59. jednání Rady města Adamova konaném dne 18. 10. 2021 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 12. schůze Likvidační komise.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 56. Rady města

Na 56. jednání Rady města Adamova konaném dne 31. 8. 2021 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 11. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 12. 8. 2021, a zápis z 28. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 16. 8. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 57. Rady města

Na 57. jednání Rady města Adamova konaném dne 13. 9. 2021 vzala na vědomí zápis ze 7. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 1. 9. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 58. Rady města

Na 58. jednání Rady města Adamova konaném dne 22. 9. 2021 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 29. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo 17. 9. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 54. Rady města

Na 54. jednání Rady města Adamova konaném dne 28. 6. 2021 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 27. zasedání Kulturně informační komise, která se konala 16. 6. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 55. Rady města

Na 55. jednání Rady města Adamova konaném dne 28. 7. 2021 Rada města Adamova schválila výroční zprávu o činnosti za školní rok 2020/2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Adamov.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 16. Zastupitelstva města

Na 16. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 28. 6. 2021 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 15. jednání Finančního výboru, které se konalo 23. 6. 2021, a zápis z 10. jednání Kontrolního výboru, které se konalo 7. 6. 2021.

Číst více