Zprávy z radnice

Zprávy z radnice – jednání 17. Zastupitelstva města

Na 17. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 22. 9. 2021 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 16. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 20. 9. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 59. Rady města

Na 59. jednání Rady města Adamova konaném dne 18. 10. 2021 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 12. schůze Likvidační komise.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 56. Rady města

Na 56. jednání Rady města Adamova konaném dne 31. 8. 2021 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 11. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 12. 8. 2021, a zápis z 28. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 16. 8. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 57. Rady města

Na 57. jednání Rady města Adamova konaném dne 13. 9. 2021 vzala na vědomí zápis ze 7. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 1. 9. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 58. Rady města

Na 58. jednání Rady města Adamova konaném dne 22. 9. 2021 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 29. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo 17. 9. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 54. Rady města

Na 54. jednání Rady města Adamova konaném dne 28. 6. 2021 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 27. zasedání Kulturně informační komise, která se konala 16. 6. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 55. Rady města

Na 55. jednání Rady města Adamova konaném dne 28. 7. 2021 Rada města Adamova schválila výroční zprávu o činnosti za školní rok 2020/2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Adamov.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 16. Zastupitelstva města

Na 16. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 28. 6. 2021 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 15. jednání Finančního výboru, které se konalo 23. 6. 2021, a zápis z 10. jednání Kontrolního výboru, které se konalo 7. 6. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 53. Rady města

Na 53. jednání Rady města Adamova konaném dne 9. 6. 2021 vzala na vědomí zápis z 11. schůze Likvidační komise, která se konala 17. 5. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 15. Zastupitelstva města

Na 15. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 28. 4. 2021 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis ze 14. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 26. 4. 2021, a zápis z 9. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 15. 3. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 51. Rady města

Na 51. jednání Rady města Adamova konaném dne 28. 4. 2021 schválila Rada města Adamova „Návštěvní řád koupaliště Adamov – Horka I pro rok 2021“.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 52. Rady města

Na 52. jednání Rady města Adamova konaném dne 17. 5. 2021 schválila Rada města Adamova navrhovaný stavební záměr „Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov“.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 49. Rady města

Na 49. jednání Rady města Adamova konaném dne 22. 3. 2021 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 25. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 17. 2. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 50. Rady města

Na 50. jednání Rady města Adamova konaném dne 19. 4. 2021 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 26. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 17. 3. 2021, zápis 9. a 10. schůze Likvidační komise, které se konaly 3. 2. 2021 a 15. 3. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 48. Rady města

Na 48. jednání Rady města Adamova konané dne 24. 2. 2021 schválila Rada města Adamova aktualizaci Plánu činnosti orgánů města Adamova.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 14. Zastupitelstva města

Na 14. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 24. 2. 2021 z důvodu úmrtí doc. Ing. Rudolfa Rybáře, CSc., člena Zastupitelstva města Adamova, složila slib Mgr. Lenka Podrabská, náhradník z kandidátní listiny téže volební strany.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 47. Rady města

Na 47. jednání Rady města Adamova konaném dne 8. 2. 2021 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 24. zasedání Kulturně informační komise, která se konala dne 18. 1. 2021, a zápis z 8. schůze Likvidační komise, která se konala dne 16. 12. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 46. Rady města

Na 46. jednání Rady města Adamova konané dne 25. 1. 2021 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 23. zasedání Kulturně-informační komise, které se konalo dne 7. 12. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 43. Rady města

Na 43. jednání Rady města Adamova konané dne 2. 12. 2020 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 22. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 18. 11. 2020, a zápis ze 7. schůze likvidační komise, která se konala dne 13. 11. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 45. Rady města

Na 45. jednání Rady města Adamova konané dne 31. 12. 2020 Rada města Adamova schválila výši platu včetně příplatků ředitelce ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizaci.

Číst více