Zprávy z radnice

Zprávy z radnice – jednání 26. Rady města

Na 26. schůzi Rady města Adamova konané dne 10. 2. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 14. a 15. zasedání Kulturně informační komise, Inventarizační zprávu za r. 2019 a zápis z 8. zasedání Sportovní komise.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 25. Rady města

Na 25. schůzi Rady města Adamova konané dne 20. 1. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 13. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 11. 12. 2019 a zápis ze 7. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 16. 1. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 24. Rady města

Na 24. schůzi Rady města Adamova konané dne 19. 12. 2019 Rada města Adamova schválila příplatek za vedení ředitelce ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 22. Rady města

Na 22. schůzi Rady města Adamova konané dne 4. 12. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 12. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo 19. 11. 2019, zápis z 6. zasedání Sportovní komise, která se konala dne 28. 11. 2019, a ze 4. schůze likvidační komise, která se konala dne 21. 11. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 23. Rady města

Na 23. schůzi Rady města Adamova konané dne 11. 12. 2019 Rada města Adamova uzavřela Dohodu o zrušení věcného břemene mezi Městem Adamov a MUDr. Alžbětou Martincovou.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 9. Zastupitelstva města

Na 9. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 11. 12. 2019 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis z 8. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 9. 12. 2019, a 5. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 18. 11. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 21. Rady města

Na 21. schůzi Rady města Adamova konané dne 28. 11. 2019 Rada města Adamova schválila Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části s názvem „V 00317C – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita a AV vybavení“.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 20. Rady města

Na 20. schůzi Rady města Adamova konané dne 18. 11. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 11. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 16. 10. 2019 a zápis ze 4. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 6. 11. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 19. Rady města

Na 19. schůzi Rady města Adamova konané dne 23. 10. 2019 Rada města Adamova uzavřela Příkazní smlouvu č. V 00434 na provedení a zajištění výběrových řízení v rámci projektu „Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově“ a schválila Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na stavební tohoto projektu.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 8. Zastupitelstva města

Na 8. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 23. 10. 2019 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis ze 7. jednání Finančního výboru konaného dne 21. 10. 2019 a zápis ze 4. jednání Kontrolního výboru konaného dne 25. 9. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 18. Rady města

Na 18. schůzi Rady města Adamova konané dne 9. 10. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 10. zasedání Kulturně informační komise, která se konala dne 17. 9. 2019, a zápis z 3. schůze likvidační komise, která se konala dne 17. 9. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 17. Rady města

Na 17. schůzi Rady města Adamova konané dne 18. 9. 2019 Rada města Adamova schválila poskytnutí věcných darů v rámci akcí organizovaných Komisí podpory komunitního života s názvy „Zdravé vaření na škole“, „Pyšníme se svým okolím“ a „Mikulášský běh – Vlásenka 2019“.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 7. Zastupitelstva města

Na 7. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 18. 9. 2019 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis z 6. jednání Finančního výboru konaného dne 11. 9. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 16. Rady města

Na 16. schůzi Rady města Adamova konané dne 9. 9. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 9. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 19. 8. 2019 a zápis z 3. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 4. 9. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 15. Rady města

Na 15. schůzi Rady města Adamova konané dne 19. 8. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 2. schůze likvidační komise, která se konala 30. 7. 2019 a zápis z 5. zasedání Sportovní komise, které se konalo 15. 8. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 14. Rady města

Na 14. schůzi Rady města Adamova konané dne 31. 7. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 8. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo 17. 6. 2019 a zápis z 1. schůze Komise MHD, která se konala 25. 6. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 6. Zastupitelstva města

Na 6. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 19. 6. 2019 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis ze 4. jednání Finančního výboru konaného dne 27. 5. 2019, zápis z 5. jednání Finančního výboru konaného dne 17. 6. 2019 a zápis z 3. jednání Kontrolního výboru konaného dne 29. 5. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 13. Rady města

Na 13. schůzi Rady města Adamova konané dne 19. 6. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 2. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo 12. 6. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 12. Rady města

Na 12. schůzi Rady města Adamova konané dne 3. 6. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 7. zasedání Kulturně informační komise, která se konala 20. 5. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 11. Rady města

Na 11. schůzi Rady města Adamova konané dne 15. 5. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 1. schůze Likvidační komise, které se konalo 25. 4. 2019.

Číst více