Zprávy z radnice

Zprávy z radnice – jednání 49. Rady města

Na 49. jednání Rady města Adamova konaném dne 22. 3. 2021 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 25. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 17. 2. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 50. Rady města

Na 50. jednání Rady města Adamova konaném dne 19. 4. 2021 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 26. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 17. 3. 2021, zápis 9. a 10. schůze Likvidační komise, které se konaly 3. 2. 2021 a 15. 3. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 48. Rady města

Na 48. jednání Rady města Adamova konané dne 24. 2. 2021 schválila Rada města Adamova aktualizaci Plánu činnosti orgánů města Adamova.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 14. Zastupitelstva města

Na 14. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 24. 2. 2021 z důvodu úmrtí doc. Ing. Rudolfa Rybáře, CSc., člena Zastupitelstva města Adamova, složila slib Mgr. Lenka Podrabská, náhradník z kandidátní listiny téže volební strany.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 47. Rady města

Na 47. jednání Rady města Adamova konaném dne 8. 2. 2021 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 24. zasedání Kulturně informační komise, která se konala dne 18. 1. 2021, a zápis z 8. schůze Likvidační komise, která se konala dne 16. 12. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 46. Rady města

Na 46. jednání Rady města Adamova konané dne 25. 1. 2021 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 23. zasedání Kulturně-informační komise, které se konalo dne 7. 12. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 43. Rady města

Na 43. jednání Rady města Adamova konané dne 2. 12. 2020 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 22. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 18. 11. 2020, a zápis ze 7. schůze likvidační komise, která se konala dne 13. 11. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 45. Rady města

Na 45. jednání Rady města Adamova konané dne 31. 12. 2020 Rada města Adamova schválila výši platu včetně příplatků ředitelce ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizaci.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 44. Rady města

Na 44. jednání Rady města Adamova konaném dne 14. 12. 2020 Rada města Adamova schválila Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie v roce 2021 mezi společností Adavak, s.r.o., Nádražní čp. 455, Adamov a městem Adamov, včetně jeho příloh, kterými jsou příloha č. 1a – Přihláška k odběru tepla, příloha č. 2 – Cenové ujednání, příloha č. 2a – Diagram odběrů a úhrad záloh, příloha č. 2b – cenová doložka, příloha č. 3 – kalkulační výpočet ceny tepla, vše pro odběrní místo 910809, kterým je budova MěÚ na ulici Pod Horkou 2.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 13. Zastupitelstva města

Na 13. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 14. 12. 2020 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 12. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 9. 12. 2020, a zápis ze 7. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 21. 9. 2020, a z 8. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 7. 12. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 42. Rady města

Na 42. jednání Rady města Adamova konaném dne 11. 11. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 21. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 19. 10. 2020 a zápis z 10. zasedání Sportovní komise 2018–2022, které se konalo dne 5. 11. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 39. Rady města

Na 39. jednání Rady města Adamova konaném dne 7. 9. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 19. zasedání Kulturně informační komise, které proběhlo 17. 8. 2020, a zápis z 5. zasedání Komise podpory komunitního života, které proběhlo 31. 8. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 40. Rady města

Na 40. jednání Rady města Adamova konaném dne 16. 9. 2020 Rada města Adamova schválila smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 41. Rady města

Na 41. jednání Rady města Adamova konaném dne 12. 10. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 20. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo 14. 9. 2020, zápis z 6. schůze Likvidační komise, která se konala dne 24. 9. 2020, a zápis z 6. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 8. 10. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 12. Zastupitelstva města

Na 12. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 16. 9. 2020 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis z 11. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 14. 9. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 37. Rady města

Na 37. jednání Rady města Adamova konaném dne 27. 7. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí aktualizaci pojistné smlouvy č. 2903865984 Pojištění odpovědnosti zaměstnance, která vychází z personálních změn.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 38. Rady města

Na 38. jednání Rady města Adamova konaném dne 19. 8. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 9. zasedání Sportovní komise, které se konalo 6. 8. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 11. Zastupitelstva města

Na 11. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 24. 6. 2020 vzalo na vědomí zápis z 10. jednání Finančního výboru, které se konalo 22. 6. 2020 a zápis z 6. jednání Kontrolního výboru, které se konalo 1. 6. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 35. Rady města

Na 35. jednání Rady města Adamova konaném dne 8. 6. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 17. zasedání Kulturně informační komise, která se konala dne 14. 5. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 36. Rady města

Na 36. jednání Rady města Adamova konaném dne 24. 6. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 18. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 15. 6. 2020.

Číst více