Zprávy z radnice

Zprávy z radnice - jednání 1. Rady města

Na 1. schůzi Rady města Adamova konané dne 15. 11. 2018 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 43. zasedání Kulturně informační komise, která se konala dne 16. 10. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 2. Zastupitelstva města

Na 2. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 26. 11. 2018 byl Jiří Němec pověřen řízením Městské policie Adamov.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 2. Rady města

Na 2. schůzi Rady města Adamova konané dne 26. 11. 2018 vzala Rada města na vědomí zápis z 1. zasedání Kulturně informační komise, která se konala dne 21. 11. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 1. Zastupitelstva města

Na 1. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 1. 11. 2018 byla zvolena mandátová komise, která následně ověřila platnost voleb členů Zastupitelstva města Adamova kontrolou osvědčení o zvolení a protokolu o průběhu voleb ČSÚ.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 90. Rady města

Na 90. schůzi Rady města Adamova konané dne 3. 10. 2018 vzala Rada města na vědomí předloženou studii revitalizace objektu Dům služeb, Družstevní 1, zpracovanou Ing. Erikem Volfem, Blansko v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo ze dne 24. 4. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 91. Rady města

Na 91. schůzi Rady města Adamova konané dne 15. 10. 2018 schválila Rada města program 1. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat dne 1. 11. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 89. Rady města

Na 89. schůzi Rady města Adamova konané dne 10. 9. 2018 vzala Rada města na vědomí zápis ze 4. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 29. 8. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 27. Zastupitelstva města

Na 27. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 10. 9. 2018 byly vzaty na vědomí zápisy z 26. jednání Finančního výboru konaného dne 6. 9. 2018 a z 16. jednání Kontrolního výboru konaného dne 8. 8. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 88. Rady města

Na 88. schůzi Rady města Adamova konané dne 27. 8. 2018 vzala Rada města na vědomí zápis ze 41. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 15. 8. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 26. Zastupitelstva města

Na 26. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 6. 8. 2018, byl vzat na vědomí zápis z 25. jednání Finančního výboru konaného dne 2. 8. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 87. Rady města

Na 87. schůzi Rady města Adamova konané dne 6. 8. 2018 vzala Rada města na vědomí zápis z 19. schůze likvidační komise, která se konala dne 25. 7. 2018. Dále byla vzata na vědomí změna rozpisu rozpočtu č. 10/2018, položkové znění Rozpočtového opatření č. 5/2018 a Rozpočtové opatření č. 6/2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 86. Rady města

Na 86. schůzi Rady města Adamova konané dne 3. 8. 2018 vzala Rada města na vědomí zápis z 18. schůze Sportovní komise, která se konala dne 2. 8. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 85. Rady města

Na 85. schůzi Rady města Adamova konané dne 30. 7. 2018 vzala Rada města na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizace, o vyjádření stanoviska k zapojení do výzvy Podpora zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a schválila podání žádosti o podporu v rámci uvedené výzvy.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 25. Zastupitelstva města

Na 25. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 20. 6. 2018, byl vzat na vědomí zápis z 24. jednání Finančního výboru konaného dne 18. 6. 2018 a zápis z 15. jednání Kontrolního výboru konaného dne 4. 6. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 84. Rady města

Na 84. schůzi Rady města Adamova konané dne 20. 6. 2018 vzala Rada města na vědomí pořadí žadatelů o byt v DPS a schválila Smlouvu o nájmu bytu č. 3/2018/B a 4/2018/B. Dále byla schválena Nájemní smlouva č. 04/2018 na pronájem části pozemku.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 83. Rady města

Na 83. schůzi Rady města Adamova konané dne 4. 6. 2018 vzala Rada města na vědomí zápis z 39. zasedání Kulturně informační komise konané dne 15. 5. 2018, zápis 3. zasedání Komise podpory komunitního života konané 21. 5. 2018 a zápis z 1. jednání Komise pro udělování čestného občanství konané dne 2. 5. 2018. Zároveň byl schválen návrh na udělení čestného občanství města Adamova.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 24. Zastupitelstva města

Na 24. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 2. 5. 2018, byly vzaty na vědomí zápisy z 23. jednání Finančního výboru konaného dne 25. 4. 2018 a z 14. jednání Kontrolního výboru konaného dne 19. 3. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 82. Rady města

Na 82. schůzi Rady města Adamova konané dne 2. 5. 2018 Rada města odvolala k 31. 5. 2018 Ing. Dagmar Petlákovou z členství v Kulturně informační komisi a v Komisi pro přidělování bytů. Členem Kulturně informační komise byl od 1. 5. 2018 jmenován Lukáš Malý a členkou Komise pro přidělování bytů byla k 1. 6. 2018 jmenována Věra Jenyšová.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 81. Rady města

Na 81. schůzi Rady města Adamova konané dne 12. 4. 2018 vzala Rada města na vědomí předložené zápisy ze 17. schůze likvidační komise konané dne 26. 3. 2018, z 37. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 20. 3. 2018 a z 2. zasedání Komise podpory komunitního života konaného dne 9. 4. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 80. Rady města

Na 80. schůzi Rady města Adamova konané dne 19. 3. 2018 vzala Rada města na vědomí zápis ze 7. jednání Komise sociální a výchovně vzdělávací konaného dne 13. 3. 2018.

Číst více