Zprávy z radnice

Zprávy z radnice – jednání 20. Rady města

Na 20. jednání Rady města Adamova konaném dne 13. 11. 2023 Rada města Adamova bere na vědomí zápis ze 7. schůze likvidační komise, která se konala dne 3. 10. 2023, zápis z 8. schůze likvidační komise, která se konala 15. 11. 2023, a zápis z 12. zasedání kulturně informační komise, které se konalo dne 15. 11. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 19. Rady města

Na 19. jednání Rady města Adamova konaném dne 13. 11. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 4. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 23. 10. 2023, a zápis z 11. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 18. 10. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 8. Zastupitelstvo města Adamova

Na 8. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 18. 10. 2023 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 6. zasedání Finančního výboru, které se konalo 16. 10. 2023, a zápis z jednání kontrolního výboru č. 3, které se konalo 11. 10. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 17. Rady města

Na 17. jednání Rady města Adamova konaném dne 9. 10. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 10. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 21. 9. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 18. Rady města

Na 18. jednání Rady města Adamova konaném dne 18. 10. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 6. zasedání likvidační komise, které se konalo 22. 9. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 7. Zastupitelstvo města Adamova

Na 7. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 18. 9. 2023 Zastupitelstvo města Adamova bere na vědomí zápis z 5. zasedání Finančního výboru konaného dne 13. 9. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 14. Rady města

Na 14. jednání Rady města Adamova konaném dne 26. 7. 2023 Rada města Adamova revokovala usnesení bodu č. 15 ze 6. zasedání Rady města Adamova konaného dne 8. 2. 2023, a schválila smlouvu o zřízení služebnosti mezi Městem Adamov a ABLE agency, s.r.o. se sídlem Petra Jilemnického čp. 361, 679 04 Adamov, IČ: 25524402.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 15. Rady města

Na 15. jednání Rady města Adamova konaném dne 28. 8. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 4. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 10. srpna 2023, zápis z 9. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 16. srpna 2023, a zápis z 5. schůze Likvidační komise, která se konala dne 16. srpna 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 16. Rady města

Na 16. jednání Rady města Adamova konaném dne 18. 9. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 3. zasedání Komise podpory komunitního života, které proběhlo dne 28. srpna 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 5. Zastupitelstvo města Adamova

Na 5. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 26. 4. 2023 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 3. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Adamova, které se konalo dne 24. 4. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 6. Zastupitelstvo města Adamova

Na 6. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 28. 6. 2023 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis ze 4. zasedání Finančního výboru, které se konalo dne 26. 6. 2023 a zápis z 2. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 17. 5. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 13. Rady města

Na 13. jednání Rady města Adamova konaném dne 28. 6. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 8. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 19. 6. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 9. Rady města

Na 9. jednání Rady města Adamova konaném dne 17. 4. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 4. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 20. 3. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 10. Rady města

Na 10. jednání Rady města Adamova konaném dne 26. 4. 2023 Rada města Adamova schválila koncept zápisu do kroniky města Adamova za rok 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 11. Rady města

Na 11. jednání Rady města Adamova konaném dne 17. 5. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 1. schůze Likvidační komise, která se konala dne 20. 3. 2023, zápis z 3. schůze Likvidační komise, která se konala dne 23. 3. 2023, a zápis ze 4. schůze Likvidační komise, která se konala dne 3. 4. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 12. Rady města

Na 12. jednání Rady města Adamova konaném dne 7. 6. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 7. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 24. 5. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 8. Rady města

Na 8. jednání Rady města Adamova konaném dne 20. 3. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 1. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 13. 3. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 7. Rady města

Na 7. jednání Rady města Adamova konaném dne 27. 2. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 4. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 15. 2. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 4. Zastupitelstvo města Adamova

Na 4. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 27. 2. 2023 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 1. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 8. 2. 2023, a zápis z 2. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 22. 2. 2023.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 5. Rady města

Na 5. jednání Rady města Adamova konaném dne 16. 1. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 2. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 12. 1. 2023, a zápis z 2. schůze Likvidační komise, která se konala dne 14. 12. 2022.

Číst více