Zprávy z radnice

Zprávy z radnice – jednání 14. Rady města

Na 14. schůzi Rady města Adamova konané dne 31. 7. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 8. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo 17. 6. 2019 a zápis z 1. schůze Komise MHD, která se konala 25. 6. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 6. Zastupitelstva města

Na 6. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 19. 6. 2019 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis ze 4. jednání Finančního výboru konaného dne 27. 5. 2019, zápis z 5. jednání Finančního výboru konaného dne 17. 6. 2019 a zápis z 3. jednání Kontrolního výboru konaného dne 29. 5. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 13. Rady města

Na 13. schůzi Rady města Adamova konané dne 19. 6. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 2. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo 12. 6. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 12. Rady města

Na 12. schůzi Rady města Adamova konané dne 3. 6. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 7. zasedání Kulturně informační komise, která se konala 20. 5. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 11. Rady města

Na 11. schůzi Rady města Adamova konané dne 15. 5. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 1. schůze Likvidační komise, které se konalo 25. 4. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 5. Zastupitelstva města

Na 5. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 24. 4. 2019 vzalo na vědomí zápis z 3. jednání Finančního výboru konaného dne 17. 4. 2019 a zápis z 2. jednání Kontrolního výboru konaného dne 25. 3. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 9. Rady města

Na 9. schůzi Rady města Adamova konané dne 15. 4. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 5. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 18. 3. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 10. Rady města

Na 10. schůzi Rady města Adamova konané dne 24. 4. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 6. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo 15. 4. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 8. Rady města

Na 8. schůzi Rady města Adamova konané dne 20. 3. 2019 Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude spolupodílet na konání akce „Pálení čarodějnic 2019“, která se bude konat 30. 4. 2019, dvou kulturních akcí pořádaných spolkem KOLO – KOLO, které se budou konat 27. 4. 2019 a 17. 5. 2019, akce „Dětský den“, který se bude konat 1. 6. 2019 a akcí „Letní noc Adamov“ a „Open Air Adamov 2019“, které proběhnou v termínech 28. 6. 2019 a 6. 9. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 4. Zastupitelstva města

Na 4. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 27. 2. 2019 byl vzat na vědomí zápis z 2. jednání Finančního výboru konaného dne 25. 2. 2019 a 1. jednání Kontrolního výboru konaného dne 28. 1. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 7. Rady města

Na 7. schůzi Rady města Adamova konané dne 27. 2. 2019 Rada města Adamova uzavřela kupní smlouvu s firmou ZHT Group s.r.o. na dodávku hasičského vozidla.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 6. Rady města

Na 6. schůzi Rady města Adamova konané dne 8. 2. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 3. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 15. 1. 2019 a zápisy z 3. a 4. zasedání Sportovní komise, které se konaly dne 17. 1. a 7. 2. 2019.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 5. Rady města

Na 5. schůzi Rady města Adamova konané dne 16. 1. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápisy z 2. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 13. 12. 2018 a z 2. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 12. 12. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 4. Rady města

Na 4. schůzi Rady města Adamova konané dne 17. 12. 2018 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 20. schůze likvidační komise, která se konala dne 28. 11. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 3. Zastupitelstva města

Na 3. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 12. 12. 2018 byl vzat na vědomí zápis z 1. jednání Finančního výboru konaného dne 10. 12. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 3. Rady města

Na 3. schůzi Rady města Adamova konané dne 5. 12. 2018 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 1. zasedání Sportovní komise, která se konala dne 29. 11. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 1. Rady města

Na 1. schůzi Rady města Adamova konané dne 15. 11. 2018 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 43. zasedání Kulturně informační komise, která se konala dne 16. 10. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 2. Zastupitelstva města

Na 2. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 26. 11. 2018 byl Jiří Němec pověřen řízením Městské policie Adamov.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 2. Rady města

Na 2. schůzi Rady města Adamova konané dne 26. 11. 2018 vzala Rada města na vědomí zápis z 1. zasedání Kulturně informační komise, která se konala dne 21. 11. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 1. Zastupitelstva města

Na 1. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 1. 11. 2018 byla zvolena mandátová komise, která následně ověřila platnost voleb členů Zastupitelstva města Adamova kontrolou osvědčení o zvolení a protokolu o průběhu voleb ČSÚ.

Číst více