Zprávy z radnice

Zprávy z radnice – jednání 74. Rady města

Na 74. jednání Rady města Adamova konaném dne 3. 8. 2022 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 18. schůze Likvidační komise, která se konala dne 22. 6. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 75. Rady města

Na 75. jednání Rady města Adamova konaném dne 29. 8. 2022 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 39. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 15. 8. 2022, a zápis z 13. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 11. 8. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 76. Rady města

Na 76. jednání Rady města Adamova konaném dne 12. 9. 2022 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 11. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo 29. 8. 2022, a vzala na vědomí zápis z 19. schůze Likvidační komise, která se konala 29. 8. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 23. Zastupitelstva města

Na 23. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 12. 9. 2022 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 22. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 7. 9. 2022, a zápis z 15. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 31. 8. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 72. Rady města

Na 72. jednání Rady města Adamova konaném dne 8. 6. 2022 Rada města Adamova rozhodla, že se město Adamov bude spolupodílet na konání sportovní akce Regionální turnaj pétanque 2022, konané dne 10. 9. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 73. Rady města

Na 73. jednání Rady města Adamova konaném dne 27. 6. 2022 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 38. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo 20. 6. 2022, a zápis z 10. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 22. 6. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 22. Zastupitelstva města Adamova

Na 22. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 27. 6. 2022 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis z 21. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 22. 6. 2022, a zápis ze 14. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 30. 5. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 21. Zastupitelstva města Adamova

Na 21. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 2. 5. 2022 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 20. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 27. 4. 2022, a zápis z 13. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 28. 3. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 71. Rady města

Na 71. jednání Rady města Adamova konaném dne 18. 5. 2022 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 36. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo 20. 4. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 69. Rady města

Na 69. jednání Rady města Adamova konaném dne 20. 4. 2022 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 35. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 16. 3. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 70. Rady města

Na 70. jednání Rady města Adamova konaném dne 2. 5. 2022 schválila Rada města Adamova Dohodu o refundaci nákladů za přeložku přípojky nízkého napětí mezi městem Adamov a Tělocvičnou jednotou Adamov.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 20. Zastupitelstva města

Na 20. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 28. 2. 2022 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 19. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 23. 2. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 68. Rady města

Na 68. jednání Rady města Adamova konaném dne 21. 3. 2022 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 34. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo 16. 2. 2022, zápis z 9. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 14. 3. 2022, a zápis z 15. schůze Likvidační komise, která se konala dne 7. 2. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 67. Rady města

Na 67. jednání Rady města Adamova konaném dne 28. 2. 2022 Rada Města Adamova schválila v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 3 ke Směrnici pro činnost městského kamerového dohlížecího systému.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 66. Rady města

Na 66. jednání Rady města Adamova konaném dne 9. 2. 2022 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 33. zasedání Kulturně informační komise, které proběhlo 19. 1. 2022, a zápis z 12. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 3. 2. 2022.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 65. Rady města

Na 65. jednání Rady města Adamova konaném dne 24. 1. 2022 Rada města Adamova schválila příspěvek na zlepšení vzhledu při slavnostních obřadech v roce 2022 ve výši 300 Kč za jeden obřad.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 61. Rady města

Na 61. jednání Rady města Adamova konaném dne 16. 11. 2021 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 2. schůze Komise MHD, která se konala dne 4. 11. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 62. Rady města

Na 62. jednání Rady města Adamova konaném dne 30. 11. 2021 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 31. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 16. 11. 2021, a zápisy ze 13. a 14. schůze Likvidační komise, které se konaly 1. 11. a 18. 11. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 63. Rady města

Na 63. jednání Rady města Adamova konaném dne 15. 12. 2021 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 32. zasedání Kulturně informační komise, které konalo dne 13. 12. 2021.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 64. Rady města

Na 64. jednání Rady města Adamova konaném dne 30. 12. 2021 Rada města Adamova schválila v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, mimořádnou odměnu za 2. pololetí roku 2021 řediteli příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Adamov, zřizované městem Adamov.

Číst více