Zprávy z radnice

Zprávy z radnice - jednání 24. Zastupitelstva města

Na 24. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 2. 5. 2018, byly vzaty na vědomí zápisy z 23. jednání Finančního výboru konaného dne 25. 4. 2018 a z 14. jednání Kontrolního výboru konaného dne 19. 3. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 82. Rady města

Na 82. schůzi Rady města Adamova konané dne 2. 5. 2018 Rada města odvolala k 31. 5. 2018 Ing. Dagmar Petlákovou z členství v Kulturně informační komisi a v Komisi pro přidělování bytů. Členem Kulturně informační komise byl od 1. 5. 2018 jmenován Lukáš Malý a členkou Komise pro přidělování bytů byla k 1. 6. 2018 jmenována Věra Jenyšová.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 81. Rady města

Na 81. schůzi Rady města Adamova konané dne 12. 4. 2018 vzala Rada města na vědomí předložené zápisy ze 17. schůze likvidační komise konané dne 26. 3. 2018, z 37. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 20. 3. 2018 a z 2. zasedání Komise podpory komunitního života konaného dne 9. 4. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 80. Rady města

Na 80. schůzi Rady města Adamova konané dne 19. 3. 2018 vzala Rada města na vědomí zápis ze 7. jednání Komise sociální a výchovně vzdělávací konaného dne 13. 3. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 23. Zastupitelstva města

Na 23. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 28. 2. 2018, byl vzat na vědomí zápis z 22. jednání Finančního výboru konaného dne 26. 2. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 79. Rady města

Na 79. schůzi Rady města Adamova konané dne 28. 2. 2018 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 36. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 15. 2. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 78. Rady města

Na 78. schůzi Rady města Adamova konané dne 12. 2. 2018 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 35. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 16. 1. 2018, zápis ze 17. zasedání Sportovní komise konaného dne 8. 2. 2018, zápis z 1. zasedání Komise podpory komunitního života konaného dne 17. 1. 2018 a zápis ze 7. schůze Komise MHD konané dne 29. 1. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 77. Rady města

Na 77. schůzi Rady města Adamova konané dne 29. 1. 2018 jmenovala Rada města pana Ing. René Adámka vedoucím Odboru správy majetku města Městského úřadu Adamov, a to s účinností do 1. 2. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 76. Rady města

Na 76. schůzi Rady města Adamova konané dne 17. 1. 2018 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 34. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 12. 12. 2017 a zápis z 16. zasedání Sportovní komise konaného dne 11. 1. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 75. Rady města

Na 75. schůzi Rady města Adamova konané dne 29. 12. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 4 k servisní smlouvě programového vybavení CODEXIS uzavřené s firmou ATLAS Consulting spol. s r. o.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 22. Zastupitelstva města

Na 22. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 13. 12. 2017, byl vzat na vědomí zápis z 21. jednání Finančního výboru konaného dne 11. 12. 2017 a zápis z 13. jednání Kontrolního výboru konaného dne 20. 11. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 74. Rady města

Na 74. schůzi Rady města Adamova konané dne 13. 12. 2017 byla se společností BAZENSERVIS, s. r. o. uzavřena Servisní smlouva na servisní služby na zařízení bazénové technologie na akci „Koupaliště Adamov“.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 73. Rady města

Na 73. schůzi Rady města Adamova konané dne 6. 12. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 33. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 16. 11. 2017 a zápis z 15. zasedání Sportovní komise, která se konala dne 16. 11. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 72. Rady města

Na 72. schůzi Rady města Adamova konané dne 22. 11. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 16. schůze Likvidační komise konané dne 30. 10. 2017, zápis z 6. schůze Komise MHD konané dne 9. 11. 2017 a zápis z 24. zasedání komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 21. Zastupitelstva města

Na 21. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 30. 10. 2017, byl vzat na vědomí zápis z 20. jednání Finančního výboru konaného dne 25. 10. 2017 a zápis z 12. jednání Kontrolního výboru konaného dne 25. 10. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 71. Rady města

Na 71. schůzi Rady města Adamova konané dne 6. 11. 2017 byla uzavřena smlouva se společností E.ON Distribuce a. s. na připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 70. Rady města

Na 70. schůzi Rady města Adamova konané dne 30. 10. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 32. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 17. 10. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 69. Rady města

Na 69. schůzi Rady města Adamova konané dne 11. 10. 2017 vzala Rada města na vědomí předložené zápisy z 31. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 19. 9. 2017, z 23. zasedání komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 konaného dne 18. 9. 2017 a ze 14. a 15. schůze likvidační komise, které se konaly ve dnech 4. 9. 2017 a 9. 10.2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 68. Rady města

Na 68. schůzi Rady města Adamova konané dne 20. 9. 2017 byla v souladu se zněním Pravidel pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova vyřazena žádost o pronájem bytu z důvodu pominutí důvodu zařazení žadatele do pořadí žádostí.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 20. Zastupitelstva

Na 20. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 20. 9. 2017, byl vzat na vědomí zápis z 19. jednání Finančního výboru konaného dne 18. 9. 2017.

Číst více