Zprávy z radnice

Zprávy z radnice - jednání 89. Rady města

Na 89. schůzi Rady města Adamova konané dne 10. 9. 2018 vzala Rada města na vědomí zápis ze 4. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 29. 8. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 27. Zastupitelstva města

Na 27. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 10. 9. 2018 byly vzaty na vědomí zápisy z 26. jednání Finančního výboru konaného dne 6. 9. 2018 a z 16. jednání Kontrolního výboru konaného dne 8. 8. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 88. Rady města

Na 88. schůzi Rady města Adamova konané dne 27. 8. 2018 vzala Rada města na vědomí zápis ze 41. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 15. 8. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 26. Zastupitelstva města

Na 26. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 6. 8. 2018, byl vzat na vědomí zápis z 25. jednání Finančního výboru konaného dne 2. 8. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 87. Rady města

Na 87. schůzi Rady města Adamova konané dne 6. 8. 2018 vzala Rada města na vědomí zápis z 19. schůze likvidační komise, která se konala dne 25. 7. 2018. Dále byla vzata na vědomí změna rozpisu rozpočtu č. 10/2018, položkové znění Rozpočtového opatření č. 5/2018 a Rozpočtové opatření č. 6/2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 86. Rady města

Na 86. schůzi Rady města Adamova konané dne 3. 8. 2018 vzala Rada města na vědomí zápis z 18. schůze Sportovní komise, která se konala dne 2. 8. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 85. Rady města

Na 85. schůzi Rady města Adamova konané dne 30. 7. 2018 vzala Rada města na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizace, o vyjádření stanoviska k zapojení do výzvy Podpora zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a schválila podání žádosti o podporu v rámci uvedené výzvy.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 25. Zastupitelstva města

Na 25. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 20. 6. 2018, byl vzat na vědomí zápis z 24. jednání Finančního výboru konaného dne 18. 6. 2018 a zápis z 15. jednání Kontrolního výboru konaného dne 4. 6. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 84. Rady města

Na 84. schůzi Rady města Adamova konané dne 20. 6. 2018 vzala Rada města na vědomí pořadí žadatelů o byt v DPS a schválila Smlouvu o nájmu bytu č. 3/2018/B a 4/2018/B. Dále byla schválena Nájemní smlouva č. 04/2018 na pronájem části pozemku.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 83. Rady města

Na 83. schůzi Rady města Adamova konané dne 4. 6. 2018 vzala Rada města na vědomí zápis z 39. zasedání Kulturně informační komise konané dne 15. 5. 2018, zápis 3. zasedání Komise podpory komunitního života konané 21. 5. 2018 a zápis z 1. jednání Komise pro udělování čestného občanství konané dne 2. 5. 2018. Zároveň byl schválen návrh na udělení čestného občanství města Adamova.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 24. Zastupitelstva města

Na 24. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 2. 5. 2018, byly vzaty na vědomí zápisy z 23. jednání Finančního výboru konaného dne 25. 4. 2018 a z 14. jednání Kontrolního výboru konaného dne 19. 3. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 82. Rady města

Na 82. schůzi Rady města Adamova konané dne 2. 5. 2018 Rada města odvolala k 31. 5. 2018 Ing. Dagmar Petlákovou z členství v Kulturně informační komisi a v Komisi pro přidělování bytů. Členem Kulturně informační komise byl od 1. 5. 2018 jmenován Lukáš Malý a členkou Komise pro přidělování bytů byla k 1. 6. 2018 jmenována Věra Jenyšová.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 81. Rady města

Na 81. schůzi Rady města Adamova konané dne 12. 4. 2018 vzala Rada města na vědomí předložené zápisy ze 17. schůze likvidační komise konané dne 26. 3. 2018, z 37. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 20. 3. 2018 a z 2. zasedání Komise podpory komunitního života konaného dne 9. 4. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 80. Rady města

Na 80. schůzi Rady města Adamova konané dne 19. 3. 2018 vzala Rada města na vědomí zápis ze 7. jednání Komise sociální a výchovně vzdělávací konaného dne 13. 3. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 23. Zastupitelstva města

Na 23. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 28. 2. 2018, byl vzat na vědomí zápis z 22. jednání Finančního výboru konaného dne 26. 2. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 79. Rady města

Na 79. schůzi Rady města Adamova konané dne 28. 2. 2018 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 36. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 15. 2. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 78. Rady města

Na 78. schůzi Rady města Adamova konané dne 12. 2. 2018 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 35. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 16. 1. 2018, zápis ze 17. zasedání Sportovní komise konaného dne 8. 2. 2018, zápis z 1. zasedání Komise podpory komunitního života konaného dne 17. 1. 2018 a zápis ze 7. schůze Komise MHD konané dne 29. 1. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 77. Rady města

Na 77. schůzi Rady města Adamova konané dne 29. 1. 2018 jmenovala Rada města pana Ing. René Adámka vedoucím Odboru správy majetku města Městského úřadu Adamov, a to s účinností do 1. 2. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 76. Rady města

Na 76. schůzi Rady města Adamova konané dne 17. 1. 2018 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 34. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 12. 12. 2017 a zápis z 16. zasedání Sportovní komise konaného dne 11. 1. 2018.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 75. Rady města

Na 75. schůzi Rady města Adamova konané dne 29. 12. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 4 k servisní smlouvě programového vybavení CODEXIS uzavřené s firmou ATLAS Consulting spol. s r. o.

Číst více