Zprávy z radnice

Zprávy z radnice – jednání 42. Rady města

Na 42. jednání Rady města Adamova konaném dne 11. 11. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 21. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 19. 10. 2020 a zápis z 10. zasedání Sportovní komise 2018–2022, které se konalo dne 5. 11. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 39. Rady města

Na 39. jednání Rady města Adamova konaném dne 7. 9. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 19. zasedání Kulturně informační komise, které proběhlo 17. 8. 2020, a zápis z 5. zasedání Komise podpory komunitního života, které proběhlo 31. 8. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 40. Rady města

Na 40. jednání Rady města Adamova konaném dne 16. 9. 2020 Rada města Adamova schválila smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 41. Rady města

Na 41. jednání Rady města Adamova konaném dne 12. 10. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 20. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo 14. 9. 2020, zápis z 6. schůze Likvidační komise, která se konala dne 24. 9. 2020, a zápis z 6. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 8. 10. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 12. Zastupitelstva města

Na 12. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 16. 9. 2020 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis z 11. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 14. 9. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 37. Rady města

Na 37. jednání Rady města Adamova konaném dne 27. 7. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí aktualizaci pojistné smlouvy č. 2903865984 Pojištění odpovědnosti zaměstnance, která vychází z personálních změn.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 38. Rady města

Na 38. jednání Rady města Adamova konaném dne 19. 8. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 9. zasedání Sportovní komise, které se konalo 6. 8. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 11. Zastupitelstva města

Na 11. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 24. 6. 2020 vzalo na vědomí zápis z 10. jednání Finančního výboru, které se konalo 22. 6. 2020 a zápis z 6. jednání Kontrolního výboru, které se konalo 1. 6. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 35. Rady města

Na 35. jednání Rady města Adamova konaném dne 8. 6. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 17. zasedání Kulturně informační komise, která se konala dne 14. 5. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 36. Rady města

Na 36. jednání Rady města Adamova konaném dne 24. 6. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 18. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 15. 6. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 33. Rady města

Na 33. jednání Rady města Adamova konaném dne 21. 5. 2020 Rada města Adamova schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 5/2020, která řešila převod nevyčerpaných finančních prostředků zaměstnanců technické správy odboru SMM za období 1-4/2020 na pořízení nového skladu nářadí a komunální techniky v areálu teplovodní kotelny Nádražní.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 34. Rady města

Na 34. jednání Rady města Adamova konaném dne 27. 5. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele veřejné zakázky s názvem „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita – třetí vyhlášení“. Následně schválila vybraného dodavatele na tuto zakázku, kterým je společnost Microshop, s.r.o., s níž bude po splnění dalších procesních a zákonných kroků uzavřena Kupní smlouva.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 32. Rady města

Na 32. jednání Rady města Adamova konaném dne 11. 5. 2020 Rada města Adamova schválila navrhovaný stavební záměr „RD Hybešova 185/3, Adamov – přípojka splaškové kanalizace“.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 30. Rady města

Na 30. jednání Rady města Adamova konaném dne 8. 4. 2020 Rada města Adamova schválila Dodatek č. 1 Rámcové kupní smlouvy 2015/2 na rozšíření čipů na čerpání pohonných hmot pro vozidla JSDH Adamov.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 31. Rady města

Na 31. jednání Rady města Adamova konaném dne 16. 4. 2020 Rada města Adamova schválila zrušení bezplatného provozu MHD na lince 215 od 20. 4. 2020 a obnovení víkendových spojů od 25. 4. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 29. Rady města

Na 29. jednání Rady města Adamova konaném dne 18. 3. 2020 Rada města Adamova schválila Řád veřejného pohřebiště města Adamova.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 27. Rady města

Na 27. jednání Rady města Adamova konaném dne 26. 2. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 16. zasedání Kulturně informační komise, která se konala dne 19. 2. 2020 a zápis z 5. schůze likvidační komise, která se konala dne 21. 2. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 10. Zastupitelstva města

Na 10. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 26. 2. 2020 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis z 9. jednání Finančního výboru, které proběhlo 24. 2. 2020.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 28. Rady města

Na 28. jednání Rady města Adamova konaném dne 13. 3. 2020 Rada města Adamova schválila nařízení města Adamova č. 1/2020, kterým se upravuje provoz Základní školy a mateřské školy Adamov, p. o. – provoz předškolního zařízení byl v Adamově přerušen do doby, než dojde ke zlepšení zdravotně nebezpečné situace a ústřední orgány odvolají platnost celostátních úprav.

Číst více

Zprávy z radnice – jednání 26. Rady města

Na 26. schůzi Rady města Adamova konané dne 10. 2. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 14. a 15. zasedání Kulturně informační komise, Inventarizační zprávu za r. 2019 a zápis z 8. zasedání Sportovní komise.

Číst více