Ztráty a nálezy

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nový občanský zákoník upravuje problematiku ztrát a nálezů v Oddílu 2, §1045 - §1073.

Agendu ztrát a nálezů zajišťuje pokladna odboru ekonomického MěÚ Adamov, Pod Horkou 2, 1. poschodí, dveře č. 23. Kontakt: Bc. Renata Večeřová, tel. č. 516 499 630, mobil 773 990 476, e-mail: [email protected]. Město Adamov vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. prostřednictvím internetových stránek města a městského rozhlasu.

pořadové číslo datum odevzdání nálezu místo nálezu nalezená věc
07/2021 3. 6. 2021 Most přes koleje /nádraží/ Sportovní hodinky
06/2021 4. 5. 2021 Ul. Komenského u ZŠ Klíče
05/2021 19. 4. 2021 Cesta mezi Albertem a bývalou továrnou Adast Mobilní telefon
04/2021 19. 4. 2021 Cesta „Lesácká“ Svazek klíčů
03/2021 8. 4. 2021 Ul. Komenského, zastávka MHD Svazek klíčů
02/2021 8. 3. 2021 Lesní cesta „Pod dráty“ Svazek klíčů
01/2021 10. 2. 2021 Garáže ul. Osvobození Svazek klíčůSdílet článek