Ztráty a nálezy 2013

Městský úřad Adamov v souladu s ustanovením § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a eviduje níže uvedené nalezené věci.

Agendu ztrát a nálezů zajišťuje pokladna odboru ekonomického MěÚ Adamov, Pod Horkou 2, 1. poschodí, dveře č. 23. Kontakt: Veronika Dudíková, tel. č. 516 499 630, mobil 773 990 476, e-mail: [email protected] .

Nepřihlásí-li se vlastník nalezených věcí do 6 měsíců od data jejich odevzdání městu Adamov, připadne nalezená věc do vlastnictví města Adamova.

 

pořadové číslo datum odevzdání nálezu místo nálezu nalezená věc vyzvenutí do data
17/2013 2. 12. 2013 zastávka MHD na Smetanově nám. v Ad. I. pod obchodním domem klíče 02. 06. 2014
16/2013 4. 11. 2013 ul. Osvobození – konec ulice u autodílny, směrem k mostku přes řeku klíče 04. 05. 2014
15/2013 29. 10. 2013 parkoviště pod obchodním domem
na Smetanově náměstí
mobilní telefon 29. 04. 2014
14/2013 23. 9. 2013 ulice Dvořákova hodinky 23. 03. 2014
13/2013 18. 9. 2013 restaurace U Šmahela klíče 18. 03. 2014
12/2013 10. 9. 2013 u obchodního domu Hruška peněženka 10. 03. 2014
11/2013 26. 8. 2013 na silnici v zatáčce (u garáží) v Ad. na Kolonce klíče 26. 02. 2014
10/2013 19. 8. 2013 vchod na ulici Sadová 18 klíče 19. 02. 2014
09/2013 12. 8. 2013 vchod na ulici Sadová 16 klíče 12. 02. 2014
08/2013 19. 6. 2013 ulice Družstevní flash disk 09. 12. 2013
07/2013 19. 6. 2013 Parkoviště U kostela dioptrické brýle 09. 12. 2013
06/2013 5.6.2013 lékárna Lada Adamov kíče 05. 12. 2013
05/2013 24.5.2013 Smet.náměstí pod obchodním domem peněženka 24. 11. 2013
04/2013 15.5.2013 ulice Pod Horkou, Adamov svazek klíčů 15. 11. 2013
03/2013 25.4.2013 Služebna MP Adamov finanční hotovost 25. 10. 2013
02/2013 10.1.2013 železniční zastávka ČD Adamov klíče 10. 07. 2013
01/2013 7.1.2013 lesní cesta na Horce k Sedmi dubům klíče od automobilu 07. 07. 2013

 

Podrobný popis věcí záměrně neuvádíme. Dotaz na výše uvedené nálezy je možno učinit v době úředních hodin na pokladně Městského úřadu Adamov nebo telefonicky na čísle – 516 499 630.