Jak na informace z města Adamova

Město Adamov disponuje širokou škálou informačních kanálů, přes které informuje občany o sděleních různého charakteru. Nyní vám předkládáme soupis všech těchto zdrojů, které můžete využít.

Úřední deska

Na budově městského úřadu U Kostela 1 je umístěna úřední deska, na které jsou zveřejňovány důležité dokumenty (např. obecně závazné vyhlášky a nařízení, záměry nakládání s obecními nemovitostmi, atd.) týkající se chodu města Adamova. Elektronická podoba úřední desky je zveřejněna na webové stránce města Adamova.

Webové stránky města Adamova (www.adamov.cz)

Jedná se o základní informační pramen, na kterém přinášíme zprávy z radnice, informujeme vás o důležitých oznámeních z města (lékaři, zubaři, oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, apod.). Jednotlivé spolky působící ve městě mají přístup do redakčního systému, a tak mohou i ony samy zveřejňovat informace o své činnosti. Také zde naleznete kontakty na jednotlivá pracoviště Městského úřadu Adamov, stále aktuální kalendář akcí, úřední desku, fotogalerie z dění v Adamově a mnoho dalšího.

Zpravodaj města Adamova

Měsíčník (vyjma srpna) je dodáván do každé schránky ve městě. Na 24 stranách vám přinášíme aktuální informace z městského úřadu a z dění ve městě pro ten který měsíc či články od spolků (distribuován je vždy poslední víkend před nadcházejícím měsícem). Kromě jiného je také ve zpravodaji možné inzerovat. Vydaná čísla jsou uvedeny v elektronické podobě na webu města Adamova: https://www.adamov.cz/informace/zpravodaj-mesta

Munipolis (dříve Mobilní rozhlas)

Chytrý nástroj pro komunikaci s občany je postaven na mobilní aplikaci, kterou si uživatelé smartphonu mohou nainstalovat do svého zařízení. Zde si každý občan může nastavit zájmové území (kromě Adamov také jiné obce či města, které jsou do projektu zapojeny), ze kterého následně dostává aktuální informace v reálném čase přímo do mobilního telefonu. Zajímavostí této aplikace je pak také rozšíření o zařazení občana do konkrétní ulice v rámci města, díky čemuž může dostávat zprávy týkající se jen pro tuto konkrétní část města. Pomocí aplikace je také všem zaregistrovaným účastníkům rozesílána elektronická forma Adamovského zpravodaje na e-mail. Více informací o aplikaci zde: https://www.munipolis.cz/

Youtube (https://www.youtube.com/@MestoAdamovTV)

Na Youtube profilu města Adamova jsou zveřejňovány měsíčně reportáže informující o dění v Adamově. Jsou profesionálně zpracovány a moderovány Alenou Horákovou a Markem Černým. Reportáže jsou také vysílány na Infokanále TV Adamov.

Infokanál TV Adamov

Infokanál TV Adamov vysílá v pozemním digitálním vysílání DVB-T z vysílače Alexandrova rozhledna a to na kanále 32 (SD i HD MPEG4 verze vysílání - obvykle je nutné manuální doladění kanálu 32 a dle značky TV nastavení formátu obrazu na ScreenFit či RoztáhnoutObraz). K příjmu je třeba mít set-top-box nebo novější televizor s DVB-T tunerem a mít k dispozici signál pozemního digitálního vysílání. Individuální televizní antény je třeba natočit směrem na Alexandrovu rozhlednu. Společné televizní antény (STA) je nutné nejprve nechat upravit.

Facebook (https://www.facebook.com/adamov1710)

Na Facebooku má Adamov zřízen oficiální stránku pojmenovanou jako Město Adamov. Jsou zde zveřejňovány informace jako na webu města Adamova, nikoliv však všechny stránky a jejich aktualizace s ohledem na velké množství stránek webu. Facebook umožňuje pod příspěvky diskutovat zaregistrovaným uživatelům. Přesto doporučujeme primárně volit jako zdroj informací webové stránky města Adamova.

SMS systém

Informování formou SMS je určeno pro zájemce o zasílání krátkých textových zpráv přímo do mobilního telefonu. Touto formou jsou rozesílány informace pouze krizového charakteru (povodně a jiné živelné katastrofy, velké požáry, hromadné nehody, atd.). Více informací o tomto systému https://www.adamov.cz/informace/zasilani-sms-zprav.

Vývěsní skříně

Na určených místech (na budově města Adamova, na Smetanově náměstí, v podchodě Domu služeb) jsou umístěny vývěsní skříně města Adamova, kde podáváme základní informace např. o lékařské stomatologické první pomoci, přerušení dodávky elektrické energie či výběr informací z Adamovského zpravodaje.

Plakátovací plochy

Tyto plochy jsou v Adamově na 5 místech (u pěší lávky na ulici Komenského, u křižovatky ulic Osvobození a Sadová, u autobusové zastávky Adamov III, u autobusové zastávky Adamov železniční zastávka a u autobusové zastávky Adamov Kolonka). Jsou zde vylepovány především informace o plánovaných kulturních akcích, ale také další druhy zpráv informačního charakteru. Na plakátovacích plochách lze také za poplatek inzerovat.

  • Jak na informace z města Adamova


Mobilní Rozhlas Adamov

Rychlé odkazy

Nejbližší události

Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK