Kácení nadlimitních dřevin

Město Adamov v průběhu měsíce ledna a února 2019 přistoupí ke kácení nadlimitních dřevin. Jednotlivá povolení ke kácení byla vydána na základě špatného zdravotního stavu stromů nebo na základě žádostí společenství vlastníků.

Datum Počet ks Ulice Lokalita Pozemek parc. č. Obvod kmene v cm
ve výšce 130 cm nad terénem
Důvod kácení
19.1.2019 1 modřín Sadová zátočina u obchodního domu 245/1 88 špatný zdravotní stav
19.1.2019 1 modřín Blažkova pod bytovým domem Bl. 1,2 542/1 148 žádost společenství
26.1.2019 1 douglaska Sadová u bytového domu S 17 301/8 131 žádost společenství, špatný zdr.stav
26.1.2019 1 modřín Komenského pod garážemi 171/1 139 špatný zdravotní stav
2.-3.2.2019 5 douglaska Nádražní v prostoru nádraží ČD 399/40 168, 161, 133, 130, 135 špatný zdravotní stav

V průběhu konce měsíce února 2019 dojde ke kácení třešně na pozemku parc. č. 458/192. Jedná se o stráň pod ulicí Neumannova. Dřevina poškozuje nadzemní vedení inženýrských sítí – páteřního teplovodu do sídliště Ptačina.

Vlivem aktuálních povětrnostních a klimatických podmínek může dojít ke změně termínu.

Prosíme občany, aby v uvedených dnech dbali při průchodu lokalitami kácení pokynů. Řidiče pak žádáme o dodržování přenosného dopravního značení.

  • Kácení nadlimitních dřevin


Sdílet článek