Kácení rizikových dřevin - aktualizace

Aktualizace 29. 4.: Dle aktuálních informací budou práce pokračovat i v týdnu od 2. do 6. května 2022.

Aktualizace 22. 4.: Dle aktuálních informací budou práce pokračovat i v týdnu od 25. do 29. dubna 2022.

Aktualizace 8. 4.: Práce budou zahájeny v pondělí 11.4.2022 vždy od 8:00 hodin do 15:00 hodin. Předpokládaná délka prací je 14 dní. Dále platí, že vše je závislé na aktuálních klimatických podmínkách (těžba neproběhne na mokrém (podmáčeném) povrchu a za silných větrů.

Aktualizace 25. 1.: vyhlášené kácení rizikových dřevin v lokalitě mezi garážemi na ul. Komenského a ul. Plotní, které mělo probíhat od 24. 1. 2022 z důvodu klimatických podmínek neproběhne. Nový termín zahájení prací v lesním porostu bude dodatečně oznámen.

ŠLP Křtiny oznamuje, že od pondělí 24.1.2022 proběhne kácení rizikových dřevin (uschlých stromů) v lokalitě pod garážemi na ul. Komenského (spodní řada v zátočině) až k ul. Plotní. Předpokládaná délka prací je 14 dní v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. V době kácení je zakázán vstup veřejnosti do lesního porostu.

  • Kácení rizikových dřevin - aktualizace