Článek č. 2

Pokud jsme si v prvním článku zveřejněném v minulém čísle Zpravodaje vytkli za cíl, že se pokusíme zvýšit podíl tříděného odpadu v našem městě, je žádoucí se podívat na podmínky, které k jeho naplnění máme. Jako měřítko se přirozeně nabízí počet nádob určených ke sběru tříděného odpadu, jejich objem a rozmístění po obci.

tříděním vyděláváme zdrave město Adamov

O tato kritéria je od letošního roku rozšířeno i hodnocení soutěže "My třídíme nejlépe", kterou vyhlašuje firma EKO-KOM. Konkrétně se pro ně používá počet obyvatel připadajících na průměrné sběrné místo a dále instalovaný objem průměrného sběrného místa. Průměrné sběrné místo se určuje z počtu všech instalovaných sběrných nádob na papír, plast a sklo směs, přičemž v místě jsou průměrně 3 nádoby. Pro obce s počtem obyvatel srovnatelným s naším městem jsou limity, při jejichž dosažení se dostávají při hodnocení další body za kvalitní dostupnost veřejné sběrné sítě, maximálně 190 obyvatel na stanoviště a minimálně 18 litrů na obyvatele. Detaily k těmto kritériím si můžete vyhledat na stránce https://tridime-jihomoravsky.cz/mesta-a-obce/soutez-my-tridime-nejlepe/. Podívejme se nyní, jak tato kritéria vyznívají pro Adamov.

Ve městě se v současné době nachází 38 kontejnerů na papír, 37 na plast, 19 na barevné sklo a 11 na sklo bílé. Jedná se výhradně o velkoobjemové kontejnery – na papír a plast mají objem 1,1 m3 a na sklo 1,3 m3. Těchto 105 kontejnerů je rozmístěno na 34 stanovištích a ve většině případů jsou na nich i kontejnery na směsný odpad. S výjimkou dvou jsou stanoviště vždy obsazena kontejnerem na papír a na plasty. Na 12 stanovištích jsou 2 kontejnery, na 11 pak 3 kontejnery a na 10 je umístěno 4 a více kontejnerů. Těchto deset stanovišť je tedy vybaveno kompletně kontejnery na všechny druhy tříděného odpadu. Jediné stanoviště pak obsahuje pouze jeden kontejner na plasty, avšak nachází se v těsném sousedství s dalšími stanovišti na ulici Komenského. Výpočtem zjistíme, že střední hodnota pro počet kontejnerů na jednom stanovišti se v našem městě rovná 3,09 a můžeme tedy každé z nich do kategorie průměrných zařadit. Na jedno stanoviště pak v Adamově připadá přibližně 140 obyvatel a občan Adamova disponuje objemem k ukládání tříděného odpadu ve velikosti kolem 26 litrů. Je proto možné konstatovat, že výše uvedené limity soutěže EKO-KOMu naše město s přehledem splňuje s více než 35% rezervou. Těchto ukazatelů bylo dosaženo již před 2 roky, jak si lze zjistit z grafu „Vývoj celkového objemu nádob na tříděný odpad“, který najdete na stránce Beseda o odpadech - PDF.

Pro úplnost uvádíme, že ve městě je nyní možnost sběru separovaného odpadu rozšířena i na elektroodpad, jako jsou drobná elektrozařízení a baterie, a na textil. Na oba druhy jsou zatím k dispozici 2 kontejnery. Jejich umístění si můžete najít na mapce města - PDF.
Tato mapka bude v některém budoucím článku využita ke zhodnocení, jak jsou jednotlivá stanoviště s kontejnery na tříděný odpad dostupná občanům z hlediska vzdálenosti. Také se budeme zabývat frekvencí svozu tříděného odpadu, která má úzký vztah k výše uvedenému průměrnému objemu, jenž má občan města k uložení tříděného odpadu k dispozici.

Komise PZMA&MA 21

  • Článek č. 2