Komise PZMA&MA21 nahrazena novou

Jak jste mnozí v minulých týdnech zaregistrovali, např. z říjnového čísla Zpravodaje v části informující o jednáních Rady města, dojde ke konci tohoto roku ke zrušení komise Projektu Zdravé město Adamov a Místní agendy 21 (PZMA&MA21).

Protože se jedná o komisi, která je adamovským občanům známa z organizování mnoha akcí nejrůznějšího zaměření, pokládáme za vhodné vás informovat o této události podrobněji.
K uvedenému kroku došlo v důsledku personálních změn v komisi. Vzhledem k prohlubujícím se rozdílným pohledům na podstatu činnosti komise, jež dospěly až k prezentacím osobních názorů na jejích internetových stránkách, které nebyly v komisi schváleny, se po vyzvání vzdala členství paní Rauerová. Ta v předchozích letech pozitivně přispěla zajímavými náměty k oživení činnosti komise a významně se podílela na zdařilé grafické úpravě materiálů vydávaných komisí. Bezprostředně poté následoval odchod z pracovních důvodů paní Moserové, která svědomitě zastávala funkci koordinátorky Zdravého města a byla po dobu pěti let jejím hnacím motorem. Koordinátor je nezbytným článkem komise, který je v těsném kontaktu s celostátním vedením Národní sítě Zdravých měst (NSZM). Je jedním ze dvou představitelů municipality, která zavádí do veřejné správy a zapojování veřejnosti přístupy založené na principech místní Agendy 21. Koordinátor je ustavován ze zaměstnanců úřadu, kterému se tím navýší jeho pracovní vytížení. V současném personálním obsazení městského úřadu se bohužel nenašla za paní Moserovou vhodná náhrada, čímž došlo k nesplnění jedné z nutných podmínek pro další pokračování členství města v NSZM.
Protože komise PZMA&MA21 každoročně zajišťovala několik zavedených akcí, zvolilo se řešení, že komise se v plném rozsahu nezruší, ale pouze zúží své zaměření. Protože nebudou splněny všechny podmínky vyžadované k přiznání statutu tzv. Zdravého města, nelze tento termín v názvu nadále používat. V důsledku toho tedy došlo ke změně názvu na Komisi podpory komunitního života. Zbývající členové komise i její předseda Karel Truhlář zůstávají a zajistí její činnost ve zbývajících měsících tohoto volebního období. I v příštím roce se tedy budete setkávat s akcemi a kampaněmi, které původní komise pořádala nebo zastřešovala.
Karel Truhlář