Kuličkiáda 2024

Městský klub mládeže v Adamově pořádá druhý ročník Kuličkiády. Akce proběhne na Sklaďáku ve středu 15. května v 16 hodin.

Pytlík kuliček není nutný, raději vezměte pytel dobré nálady! Soutěžíme v kategoriích Školka, Škola a Dospěláci.

  • Kuličkiáda 2024