Letní pobytový tábor pro děti od 6 do 15 let

Oblastní charita Blansko, Centrum "PRO" Blansko, Klub Ratolest pořádá ve dnech 18. 7. - 22. 7. 2016 letní pobytový tábor pro děti od 6 do 15 let.

Program tábora:

Pondělí :

Příjezd 9:00 - 10:00 hodin, seznamovací den, táborák.

Úterý:

Výlet na zámek v Blansku, hry v zámeckém parku.

Středa:

Celodenní výlet do ZOO Brno.

Čtvrtek:

Výtvarná dílna, vodní hrátky, diskotéka.

Pátek:

Stopovaná, ukončení tábora, odjezd 15:00 - 16:00 hodin

Spaní ve spacácích ve stanech s podsadou. Maximální počet dětí 20.

Cena tábora 2.500 Kč.

  • V ceně tábora je zahrnuto pojištění, materiál na výtvarnou dílnu, vstupné a jízdné na výlety, strava a energie.
  • Cenu pobytového tábora uhradí ve spolupráci s příslušným OSPODem Jihomoravský kraj

Přihlášku na tábor najdete na www.blansko.charita.cz, sekce Klub Ratolest. Přihlášku je třeba odevzdat emailovou poštou nebo osobně nejpozději do 31. 4. 2016.

Další informace na tel.: 731 428 369, e-mail: [email protected]

  • Letní pobytový tábor pro děti od 6 do 15 let


Sdílet článek