Listnaté lesy ohrožené suchem

Lesy a lesní cesta v lokalitě nad adamovským skladem v majetku ŠLP Křtiny Mendelovy univerzity v Brně byly během zimních měsíců těženy za účelem odstranění suchých a proschlých dřevin, které byly postiženy dlouhodobým suchem z předešlých let.

Dřeviny v této lokalitě jsou již mýtně zralé a tudíž jsou určeny k postupné obnově za mladé jedince. Pokud by nedocházelo k nahodilým těžbám porosty by byly postupně rozpracovány malými proužkovými sečemi, ovšem rychlost prosychání nás nutí volit rychlejší postup. V rámci bezpečnosti je nutné vědět, že za nejnebezpečnější stromy považujeme pro laika zdánlivě zelené stromy , o tom se můžete přesvědčit, když se podíváte do korun tamních stromů. Těžba na lesní cestě Ke Skladu bude v měsíci květnu ukončena a budeme zde již během letních měsíců provádět jen asanační těžby.

Na vrstevnicové cestě od hřbitova budou práce z výše uvedených důvodů probíhat i v měsíci červnu. Pokud to bude situace vyžadovat a v vzhledem k plánované uzavírce železničního koridoru budeme pokračovat i v zimních měsících. Celkově porost bude postupně odtěžován, protože v jeho nitru se nachází spoustu suchých stromů, které budou svojí vahou postupně padat.

Jelikož je v lesnictví velmi obtížná doba, která byla ovlivněna covidovými opatřeními a nedostatkem pracovníků, chtěl bych občany vyzvat k trpělivosti a těm co respektují naše upozornění poděkovat. Věřte, že svým vstupem do pracovního prostoru i v době, kdy se zde zdánlivě nepracuje ohrožujete nejen sebe, ale i pracovníky, kteří se podílejí v těžkém terénu na jeho obnově. Za velmi pozitivní může považovat, že porost si již sám připravil následnou generaci a na svazích již dnes můžete vidět nastupující přirozenou obnovu semenáčků, kteří vytvoří zdravý a stabilní porost.

Ivo Březina

Vedoucí polesí Vranov

NABÍDKA PRO OBČANY:

Možnosti aktivní spolupráce se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny na lesním majetku MENDELU ve vašem okolí

- Úklid potěžebních zbytků formou samovýroby palivového dříví

kontakty: Vranov – Novotný tel. 725802396, Adamov, Útěchov, Ořešín – Pelant tel. 602685705, Soběšice – Šafránek tel. 603179213

- Besedy o lese v lese (pro skupiny dospělých)

kontakt: Dobrovolný tel. 731623185

- Lesákem na vlastní kůži: poznejte naši práci – založte si svůj les a pečujte o něj, případně i možnost péče o vybranou studánku ve vašem okolí, aj. (pro různé skupiny – přátelé, rodiny s dětmi, ZŠ, atp.)

kontakt: Dobrovolný tel. 731623185

  • Listnaté lesy ohrožené suchem


Sdílet článek

Rychlé odkazy

Nejbližší události

Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK