Obecně závazné vyhlášky
ČísloNázev


Text
ZM/RM schváleno
-------------
Vyhlášeno
Účinnost
-----------
zasláno KÚ/MVPoznámka

rok 2021

4/2021 Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství PDF 15.12.2021
15.12.2021
1.1.2022 ruší vyhl. 3/2015
3/2021 Obecně závazná vyhláška kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PDF 15.12.2021
15.12.2021
1.1.2022 ruší vyhl. 4/2019
2/2021 Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku z pobytu
PDF 24. 02. 2021
01. 03. 2021
15.3.2021 ruší vyhl. 8/2019
1/2021 Obecně závazná vyhláška
požární řád města Adamova
PDF 24. 02. 2021
01. 03. 2021
15.3.2021 ruší vyhl. 3/2005 a 1/2006

rok 2020

1/2020 Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství“.
PDF 14.12.2020
15.12.2020
1.1.2021 ruší vyhl. 6/2019
2/2020 Nařízení města
kterým se upravuje provoz Základní školy a mateřské školy Adamov, p.o.
PDF 21. 5. 2020
21. 5. 2020
21. 5. 2020 ruší Nařízení města Adamova č. 1/2020
1/2020 Nařízení města
kterým se upravuje provoz Základní školy a mateřské školy Adamov, p.o.
PDF 13.03.2020
13.03.2020
13.3.2020

rok 2019

8/2019 o místním poplatku z pobytu PDF 11.12.2019
12.12.2019
1.1.2020 ruší vyhl. č. 4/2010, 1/2011, 2/2012
7/2019 o místním poplatku ze vstupného PDF 11.12.2019
12.12.2019
1.1.2020 ruší vyhl. č. 4/2010, 1/2011, 2/2012
6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství PDF 11.12.2019
12.12.2019
1.1.2020 ruší vyhl. č. 4/2010, 1/2011, 2/2012
6/2019 - příloha č. 1 PDF
6/2019 - příloha č. 2 PDF
5/2019 o místním poplatku ze psů PDF 11.12.2019
12.12.2019
1.1.2020 ruší vyhl. č. 4/2010, 1/2011, 2/2012
4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PDF 11.12.2019
12.12.2019
1.1.2020 ruší vyhl. č. 3/2019
3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. PDF 18.9.2019
19.9.2019
1.1.2020 ruší vyhl. č. 2/2018
2/2019 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí PDF 18.9.2019
20.9.2019
1.1.2020
1/2019 o udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově PDF 19.09.2019
20.06.2019
9.7.2019 ruší vyhl. č. 4/2012

rok 2018

2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. PDF 12.12.2018
13.12.2018
1.1.2019 ruší vyhl. č. 4/2015,
1/2016, 2/2017
1/2018 o zákazu provozování technických her PDF 20.6.2018
22.6.2018
7.7.2018

rok 2017

2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. PDF 13.12.2017
14.12.2017
1.1.2018 ruší vyhl. č. 1/2016
změna vyhl. 4/2015
1/2017 kterou se stanoví školský obvod základní školy a mateřské školy zřízené městem Adamov PDF 27.02.2017
08.03.2017
24.3.2017

rok 2016

1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015 PDF 14.12.2016
15.12.2016
1.1.2017
2/2016 o nočním klidu PDF 31.10.2016
31.10.2016
16.11.2016

rok 2015

4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 PDF 15.12.2015
16.12.2015
1.1.2016 ruší vyhl. 2/2014
3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Adamova PDF 29.4.2015
30.4.2015
15.5.2015 ruší vyhl. 1/2007
2/2015 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PDF 26.2.2015
27.2.2015
27.2.2015 mění OZV č. 2/2014
1/2015 kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Města Adamova . 2/2007 o poskytování bytových náhrad PDF 26.2.2015
27.2.2015
27.2.2015 ruší OZV č. 2/2007

rok 2014

2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PDF 17.12.2014
19.12.2014
1.1.2015 změna OZV č 2/2014
ruší OZV č. 5/2012
1/2014 Tržní řád a stonovení zákazu podomního a pochůzkového prodeje PDF 26.2.2014
27.2.2014
27.3.2014
3.3.2014

rok 2013

1/2013 vymezení zákazu podomního prodeje PDF 10.4.2013
10.4.2013
26.4.2013 ruší nařízení 1/2014

rok 2012

5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PDF 13.12.2012
14.12.2012
1.1.2013
3.1.2013
ruší OZV č. 5/2010 a 3/2011
4/2012 o udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově PDF 26.9.2012
27.9.2012
15.10.2012
16.10.2012
ruší OZV: 4/2003,
č1/2004, č.2/2005, č. 7/2005
3/2012 kterou se ruší vyhláška o zřízení Fondu rozvoje bydlení ve městě Adamově PDF 28.3.2012
18.4.2012
4.5.2012
16.5.2012
ruší OZV č. 16a/99
2/2012 o místních poplatcích PDF 27.02.2012
29.02.2012
16.03.2012
23.03.2012
mění OZV č. 4/2010
1/2012 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál
a herní místo lokálního herního systému
PDF 27.02.2012
29.02.2012
16.3.2012
23.03.2012
ruší OZV č. 2/2011

rok 2011

3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PDF 15.12.2011
16.12.2011
1.1.2012
3.1.2012
zrušeno - nahrazená 5/2012
mění OZV č. 5/2010
2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému PDF 15.12.2011
16.12.2011
1.1.2012
3.1.2012
ruší OZV 6/2010
1/2011 o místních poplatcích PDF 15.12.2011
16.12.2011
1.1.2012
3.1.2012
mění OZV č. 4/2010

rok 2010

6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj PDF 21.12.2010
22.12.2010
7.1.2011
7.1.2011
ruší OZV 2/2008
5/2010 o místním poplatku "za odpad" PDF 21.12.2010
22.12.2010
7.1.2011
7.1.2011
zrušeno - nahrazená 5/2012
ruší OZV 24/2002 ve znění OZV 7/2003,3/2004,1/2005,4/2005,
5/2006,4/2008 a 2/2009
4/2010 o místních poplatcích PDF 21.12.2010
22.12.2010
7.1.2011
7.1.2011
ruší OZV 3/2008
3/2010 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství PDF 30.6.2010
1. 7. 2010
17.7.2010
19.7.2010
2/2010 Nařízení města Adamova - Zrušuje se vyhláška č. 17/98 města Adamova o užívání a údržbě místních komunikací PDF 26. 4. 2010
26. 4. 2010
12.5.2010
12.5.2010
ruší vyhl.č. 17/98
1/2010 Nařízení města Adamova - zimní údržba PDF 12. 4. 2010
13. 4. 2010
29.4.2010
13.4.2010
ruší nařízení 1/2009

rok 2009

1/2009 Nařízení města Adamova - zimní údržba
- příloha 1
- příloha 2
- příloha 3
PDF
PDF
PDF
PDF
2.11. 2009
3.11. 2009
19.11.2009 zrušeno - nahrazená 1/2010
2/2009 kterou se mění OZV 24/2002 o místním poplatku "za odpad" PDF 21.12.2009
22.12.2009
1.1.2010
11.1.2010
zrušeno - nahrazená 6/2010
3/2009 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o místních poplatcích PDF 21.12.2009
22.12.2009
1.1.2010
11.1.2010
zrušeno - nahrazená 4/2010

rok 2008

1/2008 kterou se ruší vyhláška Městského zastupitelstva v Adamově č. 7/92 Dražební řád pro provádění dražeb MÚ v Adamově a vyhláška č. 4/91 Provozní řád tržiště PDF 22.9.2008
26.9.2008
10.10.2008 ruší vyhl. 7/92 a 4/91
2/2008 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj PDF 22.9.2008
26.9.2008
1.11.2008 zrušeno - nahrazená 6/2010
3/2008 o místních poplatcích 15.12.2008
16.12.2008
5.1.2009
19.12.2008
zrušeno - nahrazená 4/2010
4/2008 kterou se mění OZV 24/2002 o místním poplatku "za odpad" PDF 15.12.2008
16.12.2008
5.1.2009
19.12.2008
zrušeno - nahrazená 5/2010

rok 2007

1/2007 o stanovení systému nakládání s odpady PDF 21.6.2007
26.6.2007
1.7.2007 ruší vyhl. 19/2000
2/2007 o poskytování bytových náhrad PDF 21.6.2007
26.6.2007
1.8.2007 zrušeno 1/2015
3/2007 kterou se mění OZV č. 5/2003 o místních poplatcích PDF 20.12.2007
21.12.2007
8.1.2007
4.1.2007
zrušeno - nahrazeno 3/2008

rok 2006

1/2006 kterou se mění OZV č. 3/2005 Požární řád města Adamova PDF 6.4.2006
25.5.2006
9.6.2006
13.6.2006
3/2006 kterou se mění OZV č. 5/2003 o místních poplatcích PDF 27.9.2006
6.11.2006
1.1.2007
5/2006 kterou se mění OZV č. 24/2002 o místním poplatku "za odpad" PDF 27.9.2006
6.11.2006
1.1.2007 zrušeno - nahrazená 5/2010

rok 2005

1/2005 kterou se mění vyhl. Č. 24/2002 o místním poplatku za odpad PDF 31.3.2005
14.4.2005
1.5.2005
25.5.2005
zrušeno - nahrazená 5/2010
2/2005 kterou se mění vyhl. Č. 1/2004 o udržování čistoty a pořádku ve městě PDF 31.3.2005
14.4.2005
1.5.2005
11.5.2005
zrušeno - nahrazená 4/2012
3/2005 Požární řád PDF 31.3.2005
14.4.2005
1.5.2005
11.5.2005
ruší 6/96, změna č.1/06
4/2005 kterou se mění OZV č. 24/2002 o místním poplatku "za odpad" PDF 15.12.2005
16.12.2005
1.1.2006
4.1.2005
zrušeno - nahrazená 5/2010
6/2005 kterou se mění OZV č. 5/2003 o místních poplatcích PDF 15.12.2005
16.12.2005
1.1.2006
4.1.2006
mění OZV 5/2003
7/2005 kterou se mění OZV č. 1/2004 o udržování čistoty a pořádku ve městě PDF 15.12.2005
16.12.2005
1.1.2006
4.1.2006
zrušeno - nahrazená 4/2012

rok 2004

1/2004 O udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově PDF 24.6.2004
28.6.2006
14.7.2004
15.1.2004
zrušeno - nahrazená 4/2012
3/2004 kterou se mění vyhláška č. 24/2002 o místním poplatku "za odpad" PDF 13.12.2004
14.12.2004
1.1.2005
5.1.2005
zrušeno - nahrazená 5/2010
4/2004 kterou se ruší vyhl. Č. 11/2003 a 11/97 o příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ PDF 13.12.2004
15.12.2004
1.1.2005
5.1.2005
ruší 11/97, 11/03
2/2003 kterou se ruší pohřební řád č. 8/94 PDF 11.6.2003
13.6.2003
1.7.2003
11.7.2003
3/2003 kterou se ruší pohřební řád č. 9/93 PDF 11.6.2003
13.6.2003
1.7.2003
11.7.2003
4/2003 o podmínkách spalování suchých rostlinných materiálů PDF 24.6.2004
26.6.2003
11.7.2003
18.7.2003
zrušeno - nahrazená 4/2012
5/2003 o místních poplatcích PDF 15.12.2003
16.12.2003
1.1.2004
7.1.2004
změna 6/2005, zrušeno - nahrazeno 3/2008
7/2003 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 24/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PDF 15.12.2003
16.12.2003
1.1.2004
7.1.2004
zrušeno - nahrazená 5/2010
13/2003 kterou se ruší vyhláška č.13/94 a vyhláška č.13/99 PDF 13.32003
25.3.2003
10.4.2003

rok 2002

24/02 O poplatku za provoz systému komunálních odpadů PDF 12.12.2002
16.12.2002
1.1.2003 zrušeno - nahrazená 5/2010

rok 2001

22/01 o závazných částech územního plánu města Adamov PDF 24.4.2001
7.5.2001
22.5.2001

rok 1999

3/99 kterou se ruší vyhláška 3/91 PDF 1.7.1999
2.7.1999
17.7.1999
5/99 kterou se zřizuje Městská policie podle zákona ČNR č. 553/91 Sb. PDF 29.4.1999
3.5.1999
19.5.1999 nahradila vyhl.č.5/92
16a/99 o zřízení Fondu rozvoje bydlení ve městě Adamově PDF 30.9.1999
4.10.1999
19.10.1999 zrušena OZV 3/2012
nahradila vyhl.č.16/1999

rok 1998

17/98 o užívání a údržbě místních komunikací ve městě Adamově PDF 9.2.1998
11.2.1998
3.3.1998 nahradila vyhl. 17/97

rok 1993

12/93 o znaku města Adamova PDF 7.12.1993
8.12.1993
23.12.1993