Pravidla a řády

Pravidla Soubor ke stažení ze dne účinnost
Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic, PDF 16.1.2017 17.1.2017
Pravidla pro zajištění přístupu k informacím PDF 7.12.2011 1.1.2012
- dodatek č. 1 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 13.4.2012 1.5.2012
- dodatek č. 2 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 16.8.2013 1.9.2013
- dodatek č. 3 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 15.1.2014 1.1.2014
- dodatek č. 4 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 14.3.2016 1.3.2016
- dodatek č. 5 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 21.11.2016 1.1.2017
Dotační program na údržbu v okolí domů 2019-2022 PDF 12.12.2018 12.12.2018
- příloha č. 1 – Žádost o dotaci DOCX
- příloha č. 1 – tabulka XLSX
- příloha č. 2 – Finanční vyúčtování dotace DOC
Dotační program na přímou podporu sportu a tělovýchovy 2019-2022 PDF 12.12.2018 12.12.2018
- příloha č. 1 Bodové hodnocení XLS
- příloha č. 2 Žádost o dotaci DOC
- příloha č. 3 Finanční vyúčtování dotace DOC
Pravidla pro údržbu veřejné zeleně a chodníků v okolí bytových domů na pozemcích ve vlastnictví města Adamov s dodatkem č. 1 PDF 7.7.2015 8.7.2015
- Vyúčtování finančního transferu XLS
Pravidla pro přidělování pěstitelských zahrádek PDF 14.10.2015 1.11.2015
Pravidla pro výlep plakátů PDF 25.5.2011 1.6.2011
- dodatek č. 1 k pravidlům pro výlep plakátů PDF 13.4.2012 1.5.2012
Pravidla pro zveřejňování informací a inzerce v Adamovském zpravodaji PDF 25.5.2011 1.6.2011
- dodatek č. 1 k pravidlům pro zveřejňování informací a inzerce v Adamovském zpravodaji PDF 13.4.2012 1.5.2012
Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů PDF 30.6.2010 30.6.2010
- dodatek č.1 k pravidlům Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů PDF 28.2.2011 28.2.2011
- dodatek č.2 k pravidlům Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů PDF 15.9.2011 15.9.2011
Pravidla pro hlášení v městském rozhlase PDF 16.3.2009 1.4.2009
- dodatek č. 1 k pravidlům pro hlášení v městském rozhlase PDF 13.4.2012 1.5.2012
Pravidla pro používání webových stránek Města Adamov PDF 13.4.2012 1.5.2012
- dodatek k pravidlům pro používání webových stránek Města Adamov PDF 2.3.2009 1.4.2009
Pravidla pro přidělování vývěsních skříněk- rok 2016 PDF 27.4.2016 1.5.2016
Pravidla pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři, pro vedení registru oznámení na Městském úřadě Adamov a pro postup při nahlížení do tohoto registru v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů PDF 13.6.2008 13.6.2008
Pravidla pro poskytování nájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova PDF 24.9.2014 1.10.2014
Pravidla pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova PDF 21.6.2007 1.8.2007
Pravidla pro prodej bytových jednotek v majetku Města Adamova PDF 22.3.2007 22.3.2007
- dodatek č.1 k pravidlům pro prodej bytových jednotek v majetku Města Adamova PDF 31.1.2008 31.1.2008
Pravidla pro udělování čestného občanství města Adamova PDF 22.9.2008 22.9.2008
Směrnice pro kopírování pro veřejnost PDF 22.11.2017 1.1.2018
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek PDF 10.2.2014 10.2.2014
- dodatek č. 1 k pravidlům pro zadávání veřejných zakázek PDF 30.5.2016 1.6.2016
Pravidla pro přidělování vývěsních skříněk PDF 27. 4. 2016 1. 5. 2016.
- dodatek k pravidlům pro přidělování vývěsních skříněk PDF 21.9.2016 1.10.2016
- VZOR - SMLOUVA o nájmu movité věci č. xx/xxxx/MV – doba neurčitá PDF
- VZOR - SMLOUVA o nájmu movité věci č. xx/xxxx/MV – doba určitá PDF
- VZOR - SMLOUVA o výpůjčce movité věci č. xx/xxxx/MV – doba neurčitá PDF
- VZOR - SMLOUVA o výpůjčce movité věci č. xx/xxxx/MV – doba určitá PDF
Řády Soubor ke stažení ze dne účinnost
Jednací řád Rady města Adamova PDF 15.11.2006 15.11.2006
Jednací řád Rady města Adamova - změna č.1 PDF 12.4.2007 12.4.2007
Jednací řád Zastupitelstva města Adamova PDF 1.11.2018 1.11.2018
- Příloha č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Adamova –
Volební řád pro volbu orgánů obce Zastupitelstvem Města Adamova
PDF
Domovní a provozní řád Domu s pečovatelskou službou na ul. Komenského 1 v Adamově PDF 26.7.2010 1.8.2010
- dodatek č. 1 Domovní a provozní řád Domu s pečovatelskou službou na ul. Komenského 1 v Adamově PDF 23.3.2011 23.3.2011
- dodatek č. 2 Domovní a provozní řád Domu s pečovatelskou službou na ul. Komenského 1 v Adamově PDF 8. 9. 2014 8. 9. 2014
Řád veřejného pohřebiště - nový hřbitov v Adamově III PDF 11.7.2003 25.7.2003
Řád veřejného pohřebiště - starý hřbitov v Adamově I PDF 11.7.2003 25.7.2003Sdílet článek