Pravidla a řády

Pravidla Soubor ke stažení ze dne účinnost
Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic, PDF 16.1.2017 17.1.2017
Pravidla pro zajištění přístupu k informacím PDF 7.12.2011 1.1.2012
- dodatek č. 1 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 13.4.2012 1.5.2012
- dodatek č. 2 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 16.8.2013 1.9.2013
- dodatek č. 3 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 15.1.2014 1.1.2014
- dodatek č. 4 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 14.3.2016 1.3.2016
- dodatek č. 5 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 21.11.2016 1.1.2017
- dodatek č. 6 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 22.11.2017 1.1.2018
- dodatek č. 7 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 16.1.2019 1.1.2019
Dotační program na údržbu v okolí domů 2019-2022 PDF 12.12.2018 12.12.2018
- příloha č. 1 – Žádost o dotaci DOCX
- příloha č. 1 – tabulka XLSX
- příloha č. 2 – Finanční vyúčtování dotace DOC
Dotační program na přímou podporu sportu a tělovýchovy 2019-2022 PDF 12.12.2018 12.12.2018
- příloha č. 1 Bodové hodnocení XLS
- příloha č. 2 Žádost o dotaci DOC
- příloha č. 3 Finanční vyúčtování dotace DOC
Pravidla pro přidělování pěstitelských zahrádek PDF 14.10.2015 1.11.2015
Pravidla pro výlep plakátů PDF 25.5.2011 1.6.2011
- dodatek č. 1 k pravidlům pro výlep plakátů PDF 13.4.2012 1.5.2012
Pravidla pro zveřejňování informací a inzerce v Adamovském zpravodaji PDF 25.5.2011 1.6.2011
- dodatek č. 1 k pravidlům pro zveřejňování informací a inzerce v Adamovském zpravodaji PDF 13.4.2012 1.5.2012
Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů PDF 30.6.2010 30.6.2010
- dodatek č.1 k pravidlům Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů PDF 28.2.2011 28.2.2011
- dodatek č.2 k pravidlům Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů PDF 15.9.2011 15.9.2011
Pravidla pro hlášení v městském rozhlase PDF 16.3.2009 1.4.2009
- dodatek č. 1 k pravidlům pro hlášení v městském rozhlase PDF 13.4.2012 1.5.2012
Pravidla pro používání webových stránek Města Adamov PDF 13.4.2012 1.5.2012
- dodatek k pravidlům pro používání webových stránek Města Adamov PDF 2.3.2009 1.4.2009
Pravidla pro přidělování vývěsních skříněk- rok 2016 PDF 27.4.2016 1.5.2016
Pravidla pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři, pro vedení registru oznámení na Městském úřadě Adamov a pro postup při nahlížení do tohoto registru v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů PDF 13.6.2008 13.6.2008
Pravidla pro poskytování nájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova PDF 24.9.2014 1.10.2014
Pravidla pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova PDF 21.6.2007 1.8.2007
Pravidla pro prodej bytových jednotek v majetku Města Adamova PDF 22.3.2007 22.3.2007
- dodatek č.1 k pravidlům pro prodej bytových jednotek v majetku Města Adamova PDF 31.1.2008 31.1.2008
Pravidla pro udělování čestného občanství města Adamova PDF 22.9.2008 22.9.2008
- dodatek č. 1 k Pravidlům pro udělování čestného občanství města Adamova PDF 18.6.2014 18.6.2014
- dodatek č. 2 k Pravidlům pro udělování čestného občanství města Adamova PDF 10.9.2018 10.9.2018
Směrnice pro kopírování pro veřejnost PDF 22.11.2017 1.1.2018
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek PDF 10.2.2014 10.2.2014
- dodatek č. 1 k pravidlům pro zadávání veřejných zakázek PDF 30.5.2016 1.6.2016
Pravidla pro přidělování vývěsních skříněk PDF 27. 4. 2016 1. 5. 2016.
- dodatek k pravidlům pro přidělování vývěsních skříněk PDF 21.9.2016 1.10.2016
- VZOR - SMLOUVA o nájmu movité věci č. xx/xxxx/MV – doba neurčitá PDF
- VZOR - SMLOUVA o nájmu movité věci č. xx/xxxx/MV – doba určitá PDF
- VZOR - SMLOUVA o výpůjčce movité věci č. xx/xxxx/MV – doba neurčitá PDF
- VZOR - SMLOUVA o výpůjčce movité věci č. xx/xxxx/MV – doba určitá PDF
Řády Soubor ke stažení ze dne účinnost
Jednací řád Rady města Adamova PDF 15.11.2006 15.11.2006
Jednací řád Rady města Adamova - změna č.1 PDF 12.4.2007 12.4.2007
Jednací řád Zastupitelstva města Adamova PDF 1.11.2018 1.11.2018
- Příloha č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Adamova –
Volební řád pro volbu orgánů obce Zastupitelstvem Města Adamova
PDF
Domovní a provozní řád Domu s pečovatelskou službou na ul. Komenského 1 v Adamově PDF 26.7.2010 1.8.2010
- dodatek č. 1 Domovní a provozní řád Domu s pečovatelskou službou na ul. Komenského 1 v Adamově PDF 23.3.2011 23.3.2011
- dodatek č. 2 Domovní a provozní řád Domu s pečovatelskou službou na ul. Komenského 1 v Adamově PDF 8. 9. 2014 8. 9. 2014
Řád veřejného pohřebiště - nový hřbitov v Adamově III PDF 11.7.2003 25.7.2003
Řád veřejného pohřebiště - starý hřbitov v Adamově I PDF 11.7.2003 25.7.2003Sdílet článek