Pravidla a řády

Pravidla Soubor ke stažení ze dne účinnost
Dotační program na údržbu v okolí bytových domů na pozemcích ve vlastnictví Města Adamova na období 2023-2026 PDF 14.12.2022 1.1.2023
- Dodatek č. 1 PDF 26.4.2023 1.1.2024
- příloha č. 1 – Žádost o dotaci DOC
- příloha č. 1 – tabulka XLSX
- příloha č. 2 – Finanční vyúčtování dotace DOC
Dotační program pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2023-2026 PDF 14.12.2022 1.1.2023
- příloha č. 1 Bodové hodnocení XLS
- příloha č. 2 Žádost o dotaci DOC
- příloha č. 3 Finanční vyúčtování dotace DOC
Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic, PDF 16.1.2017 17.1.2017
Pravidla pro zajištění přístupu k informacím PDF 7.12.2011 1.1.2012
- dodatek č. 1 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 13.4.2012 1.5.2012
- dodatek č. 2 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 16.8.2013 1.9.2013
- dodatek č. 3 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 15.1.2014 1.1.2014
- dodatek č. 4 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 14.3.2016 1.3.2016
- dodatek č. 5 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 21.11.2016 1.1.2017
- dodatek č. 6 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 22.11.2017 1.1.2018
- dodatek č. 7 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 16.1.2019 1.1.2019
- dodatek č. 8 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 4.12.2019 1.1.2020
- dodatek č. 9 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 2.12.2020 1.1.2021
- dodatek č. 10 k pravidlům pro zajištění přístupu k informacím PDF 15.12.2021 1.1.2022
Pravidla pro přidělování pěstitelských zahrádek PDF 14.10.2015 1.11.2015
Pravidla pro výlep plakátů PDF 25.5.2011 1.6.2011
- dodatek č. 1 k pravidlům pro výlep plakátů PDF 13.4.2012 1.5.2012
Pravidla pro zveřejňování informací a inzerce v Adamovském zpravodaji PDF 30.11.2011 1.12.2021
Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů PDF 30.6.2010 30.6.2010
- dodatek č.1 k pravidlům Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů PDF 28.2.2011 28.2.2011
- dodatek č.2 k pravidlům Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů PDF 15.9.2011 15.9.2011
Pravidla pro hlášení v městském rozhlase PDF 30.11.2021 1.12.2021
Pravidla pro používání webových stránek Města Adamov PDF 13.4.2012 1.5.2012
- dodatek k pravidlům pro používání webových stránek Města Adamov PDF 2.3.2009 1.4.2009
Pravidla pro přidělování vývěsních skříněk- rok 2016 PDF 27.4.2016 1.5.2016
Pravidla pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři, pro vedení registru oznámení na Městském úřadě Adamov a pro postup při nahlížení do tohoto registru v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů PDF 13.6.2008 13.6.2008
Pravidla pro poskytování nájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova PDF 24.9.2014 1.10.2014
Pravidla pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova PDF 21.6.2007 1.8.2007
Pravidla pro prodej bytových jednotek v majetku Města Adamova PDF 22.3.2007 22.3.2007
- dodatek č.1 k pravidlům pro prodej bytových jednotek v majetku Města Adamova PDF 31.1.2008 31.1.2008
Pravidla pro udělování čestného občanství města Adamova PDF 22.9.2008 22.9.2008
- dodatek č. 1 k Pravidlům pro udělování čestného občanství města Adamova PDF 18.6.2014 18.6.2014
- dodatek č. 2 k Pravidlům pro udělování čestného občanství města Adamova PDF 10.9.2018 10.9.2018
Směrnice pro kopírování pro veřejnost PDF 22.11.2017 1.1.2018
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek PDF 9.10.2019 10.10.2019
Pravidla pro přidělování vývěsních skříněk PDF 27.4.2016 1.5.2016.
- dodatek k pravidlům pro přidělování vývěsních skříněk PDF 21.9.2016 1.10.2016
- VZOR - SMLOUVA o nájmu movité věci č. xx/xxxx/MV – doba neurčitá PDF
- VZOR - SMLOUVA o nájmu movité věci č. xx/xxxx/MV – doba určitá PDF
- VZOR - SMLOUVA o výpůjčce movité věci č. xx/xxxx/MV – doba neurčitá PDF
- VZOR - SMLOUVA o výpůjčce movité věci č. xx/xxxx/MV – doba určitá PDF
Pravidla pro prodej bytových jednotek z majetku města Adamova PDF 24.2.2021 24.2.2021
Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby města Adamov PDF 7.6.2023 1.7.2023
Řády Soubor ke stažení ze dne účinnost
Jednací řád Rady města Adamova PDF 15.11.2006 15.11.2006
Jednací řád Rady města Adamova - změna č.1 PDF 12.4.2007 12.4.2007
Jednací řád Zastupitelstva města Adamova PDF 1.11.2018 1.11.2018
- Příloha č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Adamova –
Volební řád pro volbu orgánů obce Zastupitelstvem Města Adamova
PDF
Domovní a provozní řád Domu s pečovatelskou službou na ul. Komenského 1 v Adamově PDF 14.12.2022 14.12.2022
Řád veřejného pohřebiště města Adamov PDF 18.3.2020 18.3.2020
Návštěvní řád nekrytého umělého koupaliště Adamov – Horka I. pro rok 2024 PDF 29.4.2024 24.6.2024
Parkovací řád parkoviště nad halou Tělocvičné jednoty Sokol Adamov PDF 27.7.2020 1.8.2020
Provozní řád Městského klubu mládeže Adamov PDF 5.12.2022 1.1.2023
Provozní řád lezecké boulderové stěny v Městském klubu mládeže Adamov PDF 5.12.2022 1.1.2023
Sazebníky Soubor ke stažení ze dne účinnost
Sazebník úhrad za zřizování služebnosti na nemovitém majetku ve vlastnictví Města Adamova PDF 17.5.2023 1.6.2023
Ceník nájemného reklam na lampách veřejného osvětlení PDF 1.12.2021 1.1.2022