Symboly města

Znak města Adamova

Znak města Adamova užívaný od roku 1972 je vítězný návrh ze soutěže vyhlášené k vytvoření městského znaku, výtvarníka Jaromíra Kosteleckého. Znak je v podobě stříbrného (bílého) gotického štítu, ve kterém je vyobrazena železářská pec (železářská tradice), nad kterou se rozbíhají do stran plameny (dělná tradice minulosti). Nad pecí se dále nachází kolo s polovinou ozubení černé barvy (strojírenský rozvoj ve 20. století). Pod pecí se nachází hnědá ostrev se třemi suky – dva doprava, jeden doleva (přírodní bohatství okolních lesů). V roce 1994 proběhla revize znaku schválená heraldickou komisí Poslanecké sněmovny.

Vlajka města Adamova

Ze znaku města Adamova vychází v roce 2020 Zastupitelstvem města Adamova přijatá vlajka. Návrh na vlajku zpracovala společnost Velebný a Fam, s.r.o., z Ústí nad Orlicí. Vlajka byla městu Adamov formálně udělena 6. ledna 2021 předsedou Poslanecké sněmovny. Tzv. blason popisuje vlajku následovně:

„Červeno-bílo-červený svisle dělený list v poměru 1:3:1. Uprostřed černá kvádrovaná vysoká pec s prázdným topeništěm, z níž šlehají červené plameny. Nad nimi černé kolo s horní ozubenou polovinou. Pod pecí postavená hnědá ostrev o třech sucích. Poměr šířky k délce listu je 2:3.“