Elektronická podatelna

Na základě tohoto nařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) je zřízena elektronická podatelna MÚ Adamov. Elektronická podatelna MÚ Adamov je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Elektronická adresa e-podatelny

[email protected]

Tato adresa je určena pouze pro příjem podání učiněných v elektronické podobě, ale upozorňujeme, že je to pouze u těch účastníků , kteří mají svůj elektronický podpis zaregistrovaný. Elektronická podání se provádí pouze přes kvalifikovaný certifikát .

Seznam kvalifikovaných certifikátů příslušných zaměstnanců:

Monika Vávrová

Elektronické podání může být učiněno pouze v textovém standardu RTF s příponou .rtf nebo jako prostý text (CP 852,1250) s příponou .txt. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout. V žádném případě nepřipojujte samospustitelné soubory! Samospustitelné soubory budou antivirovým programem nebudou akceptovány a může v důsledku použití antivirového programu dojít k jejich okamžitému smazání!