Kontakty na odbory MěÚ

Odbor kancelář tajemníka

stavební úřad

Ing. arch. Běla Garzinová [email protected] 516 499 636
773 990 469

sekretariát

Vratislava Chlupová (vykonává funkci podatelny) [email protected] 516 499 620
773 990 473

úsek společné státní správy a samosprávy

516 499 639
605 298 840

úklid budov

Kateřina Pacasová budova Pod Horkou 2, budova U Kostela 516 499 620
Dana Hnátovičová dům s pečovatelskou službou 516 499 620
Naděžda Formánková dům Komenského 6 516 499 620

více informací

Odbor ekonomický

Bc. Dita Mašková vedoucí [email protected] 516 499 631
728 286 187
Hana Šebelová hlavní účetní [email protected] 516 499 632
739 324 213
Marie Neumanová kontrolor [email protected] 516 499 632
721 224 035
Silvie Můčková poplatky [email protected] 516 499 629
739 601 464
Bc. Renata Večeřová pokladna [email protected] 516 499 630
773 990 476
Marie Švábenská mzdová účetní [email protected]
516 499 640
739 601 463

více informací

Odbor správy majetku města

Ing. René Adámek vedoucí [email protected] 516 499 637
773 990 468
Ing. Alena Všianská péče o vzhled města, sportoviště a veřejná zeleň [email protected] 516 499 635
724 862 158
Renata Smítalová bytové a nebytové hospodářství, odpady, MHD [email protected] 516 499 628
773 990 470
Lukáš Malý správa GISu, nakládání s majetkem města, správa archívu, propagace, veřejné osvětlení [email protected] 516 499 627
602 135 764
technická správa 773 990 474
Jan Lazar vedoucí skupiny [email protected] 736 529 718
Jakub Prusenovský
Vít Slouka
Miroslav Dobrovolný
Tomáš Kala
Jaroslaw Kazimierz Lis
Alexandr Kiškuš
Pavel Augusta
Vít Vrchovský
Miroslav Havíř správce hřiště 775 744 727

více informací

Odbor sociálních a správních věcí

Mgr. Dobra Moserová vedoucí [email protected] 516 499 624
602 788 015
Mgr. Simona Tichá sociální pracovník [email protected] 516 499 625
605 206 656
Andrea Pečinková, DiS. sociální pracovník [email protected] 516 499 625
732 400 777
matrika a evidence obyvatel
Lenka Maláková [email protected] 516 499 633
773 990 472
pečovatelky
Věra Kovářová pečovatelka v terénu 723 755 352
Miroslava Manoušková pečovatelka v terénu 734 266 577
Marie Vrtělová pečovatelka v terénu 773 680 067
Eva Jevická pečovatelka v terénu 603 877 862
Karolína Koláčková pečovatelka v terénu 731 161 075
Městský klub mládeže - Družstevní 1 [email protected]
Viktorie Volgemutová, DiS. kulturně výchovný pracovník 773 990 530
Vít Pernica kulturně výchovný pracovník 773 990 499

více informacíSdílet článek