Organizační struktura MěÚ

STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA

 • TAJEMNÍK (1) /TAJ/

  • Odbor kancelář tajemníka (4,5) /OKT/

   • stavební úřad (1,5) /SÚ/

   • sekretariát (1) /SEK/

   • úklid budov (1)

  • Odbor ekonomický (6) /OE/

   • vedoucí odboru-rozpočet a financování obce (1)
   • hlavní účetní (1)
   • mzdová účetní (1)
   • pokladna, fakturace, inventarizace, cestovní ruch a služby pro veřejnost (1)
   • poplatky (1)
   • veřejnosprávní kontrola (1)
  • Odbor správy majetku města (14,5) /SMM/

   • vedoucí odboru - veřejné zakázky, veřejné osvětlení (1)

   • péče o vzhled města, sportoviště a veřejná zeleň, hřbitovy (1)

   • ochrana přírody, nakládání s majetkem města, investice (1)

   • bytové a nebytové hospodářství, odpady, MHD (1)

   • správa archívu, správa GIS, propagace, Zpravodaj (0,5)

   • technická skupina (10)

    • vedoucí technické skupiny (1)

    • pracovníci technické skupiny (9)

  • Odbor sociálních a správních věcí (9) /OSSV/

   • vedoucí odboru - sociální péče, sociální služby, sociálně právní ochrana dětí, přestupky (1)

   • sociální pracovník (1)

   • pečovatelská služba (3)

   • matrika a evidence obyvatel (1)

   • úklid budov (0,5)

   • Městský klub mládeže (2,5)

 • MĚSTSKÁ POLICIE (4)

  • Vedoucí strážník (1)

  • Strážníci (3)

 • JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (24)

Grafické znázornění organizačního uspořádání Městského úřadu a organizačních složek Města Adamova dle Organizačního řádu

Organizacni-radSdílet článek