Ceny za informace

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

vnitřní předpis č. 10/2011

Příloha č. 10 vnitřního předpisu č. 10/2011

Sazebník úhrad nákladů spojených s

poskytováním informací

platný od 1.1.2022 do 31.12.2022

1. hodinová sazba práce:

při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace (včetně odvodů a režie) 150,- Kč

2. kopírování textů:

1 kopie A4 jednostranná ……………2,-

1 kopie A4 oboustranná …………….3,- Kč

1 kopie A3 jednostranná ……………3,-

1 kopie A3 oboustranná …………….4,- Kč

3. kopírování mapových podkladů: podíl ceny dodavatele

4. poskytnutí textových dat na flesh disku nebo CD: dle aktuální pořizovací ceny zakoupeného nosiče nebo na nosič poskytnutý přímo žadatelem

5. odeslání poštou: 15,- Kč balné + aktuální poštovné

Platnost sazebníku: do 31.12.2022

Tato příloha č. 10 vnitřního předpisu č. 10/2011 byla schválena dne 15.12.2021 na 63. schůzi Rady města Adamova.