Úhrady plateb

Zastupitelstvo města Adamova na svém 13. zasedání konaném dne 14. 12. 2020 schválilo výši sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to 750,- Kč za osobu. Tato sazba je platná od 1. 1. 2021. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny. Tato poplatková povinnost se týká osob, které měly k datu 31.12.2020 na svém poplatkovém účtu evidován nedoplatek na poplatku za komunální odpad. Ostatní osoby jsou od placení poplatku za komunální odpad osvobozeny.

Poplatky je možné uhradit platební kartou nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Adamov v úřední hodiny Po, St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod a Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 hod, čtvrtek a pátek ZAVŘENO, složenkou nebo převodem na účet města č. 19-1360055309/0800, VS = rodné číslo poplatníka (slouží k identifikaci poplatníka), SS = viz poplatky v uvedené tabulce.

Při platbě za více poplatníků jedním příkazem oznamte správci poplatku na jeho e-mailovou adresu: [email protected] identifikační údaje (jméno, příjmení, RČ) poplatníků, za které je platba provedena! PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.

NÁZEV POPLATKU

SPLATNOST

SAZBA POPLATKU

POZNÁMKA

POPLATEK ZE PSŮ

za 1. psa

za 2. a každého dalšího psa téhož držitele

SS 1341002021

rodinný dům

30.6.2021

300,- Kč

450,- Kč

30.6.2021

150,- Kč

225,- Kč

Osoba starší 65 let

30.6.2021

150,-Kč

225,- Kč

Důchodce *

ostatní místa

30.6.2021

700,- Kč

1 000,- Kč

30.6.2021

200,- Kč

300,- Kč

Osoba starší 65 let

30.6.2021

200,- Kč

300,- Kč

Důchodce *

KOMUNÁLNÍ ODPAD

30.6.2021

750,- Kč za poplatníka stanoveného v OZV č. 4/2019

SS 1340002021

Tato poplatková povinnost se týká osob, které měly k datu 31.12.2020 na svém poplatkovém účtu evidován nedoplatek na poplatku za komunální odpad. Ostatní osoby jsou od placení poplatku za komunální odpad osvobozeny.

ZAHRÁDKY

31.1.2021

dle uzavřené smlouvy

SS 10122131

* důchodce: osoba, která je poživatelem invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu – nutné prokázat

Odbor ekonomický


Poplatkové období 2020

Zastupitelstvo města Adamova na svém 9. zasedání konaném dne 11. 12. 2019 schválilo výši sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to 750,- Kč za osobu. Tato sazba je platná od 1. 1. 2020. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny.

Číst více

Změna financování svozu odpadu v Adamově

Změna financování svozu odpadu v Adamově

Zastupitelstvo města Adamova na svém 7. zasedání dne 18. 9. 2019 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za odpad“). Stejně tak schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Číst více

Poplatkové období 2019

Zastupitelstvo města Adamova na svém 3. zasedání konaném dne 12. 12. 2018 schválilo výši sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to 600,- Kč za osobu. Tato sazba je platná od 1. 1. 2019. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny. Úhrady platební kartou nebo v hotovosti na pokladně budou možné od 15. 1. 2019.

Číst více

Plán svozu odpadů na rok 2018

Plán svozu odpadů na rok 2018

Informujeme občany o termínech svozu odpadů na rok 2018. Svoz odpadů v městě Adamově provádí společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o..

Číst více

Plán svozu odpadů na rok 2017

Plán svozu odpadů na rok 2017

Oznamujeme občanům, že svoz odpadů v městě Adamově bude i nadále provádět společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., která vyhrála výběrové řízení.

Číst více