Úhrady plateb

Údaje budou doplněny v průběhu ledna 2020.


Plán svozu odpadů na rok 2020

Plán svozu odpadů na rok 2020

Informujeme občany o termínech svozu odpadů na rok 2020.

Číst více

Změna financování svozu odpadu v Adamově

Změna financování svozu odpadu v Adamově

Zastupitelstvo města Adamova na svém 7. zasedání dne 18. 9. 2019 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za odpad“). Stejně tak schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Číst více

Poplatkové období 2019

Zastupitelstvo města Adamova na svém 3. zasedání konaném dne 12. 12. 2018 schválilo výši sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to 600,- Kč za osobu. Tato sazba je platná od 1. 1. 2019. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny. Úhrady platební kartou nebo v hotovosti na pokladně budou možné od 15. 1. 2019.

Číst více

Plán svozu odpadů na rok 2018

Plán svozu odpadů na rok 2018

Informujeme občany o termínech svozu odpadů na rok 2018. Svoz odpadů v městě Adamově provádí společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o..

Číst více

Plán svozu odpadů na rok 2017

Plán svozu odpadů na rok 2017

Oznamujeme občanům, že svoz odpadů v městě Adamově bude i nadále provádět společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., která vyhrála výběrové řízení.

Číst více