Úhrady plateb

Zastupitelstvo města Adamova na svém 19. zasedání konaném dne 15. 12. 2021 schválilo zrušení sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny.

Poplatky je možné uhradit platební kartou nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Adamov v úřední hodiny Po, St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod a Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 hod, čtvrtek a pátek ZAVŘENO, složenkou nebo převodem na účet města č. 19-1360055309/0800, VS = rodné číslo poplatníka (slouží k identifikaci poplatníka), SS = viz. poplatky v uvedené tabulce.

PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.

NÁZEV POPLATKU

SPLATNOST

SAZBA POPLATKU

POZNÁMKA

POPLATEK ZE PSŮ

za 1. psa

za 2. a každého dalšího psa téhož držitele

SS 1341002022

rodinný dům

30.6.2022

300,- Kč

450,- Kč

30.6.2022

150,- Kč

225,- Kč

Osoba starší 65 let

30.6.2022

150,-Kč

225,- Kč

Důchodce *

ostatní místa

30.6.2022

700,- Kč

1 000,- Kč

30.6.2022

200,- Kč

300,- Kč

Osoba starší 65 let

30.6.2022

200,- Kč

300,- Kč

Důchodce *

ZAHRÁDKY

31.1.2022

dle uzavřené smlouvy

SS 10122131

  • důchodce: osoba, která je poživatelem invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu – tuto skutečnost je nutné ohlásit a prokázat do 30 dnů od vzniku nároku na osvobození nebo úlevu, jinak nárok na osvobození nebo úlevu zcela zaniká
Odbor ekonomický


Poplatkové období 2020

Zastupitelstvo města Adamova na svém 9. zasedání konaném dne 11. 12. 2019 schválilo výši sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to 750,- Kč za osobu. Tato sazba je platná od 1. 1. 2020. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny.

Číst více

Změna financování svozu odpadu v Adamově

Změna financování svozu odpadu v Adamově

Zastupitelstvo města Adamova na svém 7. zasedání dne 18. 9. 2019 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za odpad“). Stejně tak schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Číst více

Poplatkové období 2019

Zastupitelstvo města Adamova na svém 3. zasedání konaném dne 12. 12. 2018 schválilo výši sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to 600,- Kč za osobu. Tato sazba je platná od 1. 1. 2019. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny. Úhrady platební kartou nebo v hotovosti na pokladně budou možné od 15. 1. 2019.

Číst více

Plán svozu odpadů na rok 2018

Plán svozu odpadů na rok 2018

Informujeme občany o termínech svozu odpadů na rok 2018. Svoz odpadů v městě Adamově provádí společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o..

Číst více

Plán svozu odpadů na rok 2017

Plán svozu odpadů na rok 2017

Oznamujeme občanům, že svoz odpadů v městě Adamově bude i nadále provádět společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., která vyhrála výběrové řízení.

Číst více