Namaluj novoročenku

Kulturně informační komise vyhlašuje soutěž „Namaluj novoročenku pro Městský úřad Adamov“. Cílem soutěže je dát dětem příležitost namalovat novoročenku, která bude symbolizovat město Adamov. Vítězný obrázek bude použit jako podklad pro oficiální novoročenku roku 2022 města Adamova.

Podmínky:

  • soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 3 do 15 let, formát obrázku A4, na zadní straně musí být čitelně uvedeno jméno a věk dítěte, kontakt na odpovědnou osobu,
  • obrázek musí být doručen nejpozději do 16. listopadu 2021 do 10 hodin na podatelnu MÚ Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov nebo na e-mail: [email protected],
  • výše uvedené údaje jsou MÚ Adamov poskytovány za účelem soutěže „Namaluj novoročenku“ a k případnému zkontaktování vítěze soutěže. Údaje nebudou poskytovány třetí osobám ani nebudou podléhat automatizovanému zpracování a profilování. Zveřejněny na webu města, v Adamovském zpravodaji nebo dalším tisku, budou v rozsahu jméno + věk autora obrázku. Po vyhlášení vítěze nebudou tyto údaje dále zpracovávány. Zasláním obrázku do soutěže odpovědný zástupce souhlasí se zveřejněním obrázku s údaji ve výše zmíněném rozsahu. Tento souhlas může vzít kdykoliv zpět.

Vítězné autory odměníme a jejich novoročenky zveřejníme v prosincovém vydání Adamovského zpravodaje.

  • Namaluj novoročenku