Namaluj novoročenku

Kulturně informační komise vyhlašuje soutěž „Namaluj novoročenku města Adamova“. Cílem soutěže je dát dětem příležitost namalovat novoročenku, která bude symbolizovat město Adamov. Vítězný obrázek bude použit jako podklad pro oficiální novoročenku roku 2024 města Adamova.

Podmínky:
  • soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 3 do 15 let, formát obrázku A4, na zadní straně musí být čitelně uvedeno jméno a věk dítěte, kontakt na odpovědnou osobu,
  • obrázek musí být doručen nejpozději do 15. listopadu 2023 do 10 hodin na podatelnu MěÚ Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov,
  • výše uvedené údaje jsou MěÚ Adamov poskytovány za účelem soutěže „Namaluj novoročenku“ a k případnému zkontaktování vítěze soutěže. Údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani nebudou podléhat automatizovanému zpracování a profilování. Kresby a s nimi poskytnuté informace mohou být zveřejněny na webu města, v Adamovském zpravodaji nebo dalším tisku v rozsahu jméno + věk autora obrázku. Po vyhlášení vítěze nebudou tyto údaje dále zpracovávány. Zasláním obrázku do soutěže odpovědný zástupce souhlasí se zveřejněním obrázku s údaji ve výše zmíněném rozsahu. Tento souhlas může vzít kdykoliv zpět.
Vítězného autora odměníme a jeho novoročenku zveřejníme v prosincovém vydání Adamovského zpravodaje.
  • Namaluj novoročenku