Nařízení města Blansko č. 7/2017

Dočasně se zakazuje vstup do lesů ve vlastnictví a správě společnosti Lesy města Brna, a. s. a Mendelovy univerzity v Brně, Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny na pozemky postižené vichřicí spojenou s deštěm v katastrálních územích Adamov, Blansko, Černá Hora, Dolní Lhota, Habrůvka, Hořice u Blanska, Jedovnice, Klepačov, Křtiny, Lažany, Lipůvka, Milonice u Lipůvky, Olešná u Blanska, Olomoučany, Rudice u Blanska, Svatá Kateřina a Šebrov.

Vstup do lesů je zakázán v důsledku kalamity, která nastala po vichřici doprovázené deštěm ve dnech 28. a 29. října 2017. V lesních celcích se nacházejí vyvrácené, zlomené a zavěšené stromy i stromy s narušenými kořeny, které stále hrozí svým pádem, a je ohrožená celková stabilita lesních porostů. Po živelné pohromě nelze lesními porosty bezpečně procházet. Jde tedy o opatření vydávané z důvodu zájmu o zdraví a bezpečnost občanů.

Dočasný zákaz vstupu se nevztahuje na vlastníky a správce pozemků ve jmenovaných katastrálních územích, kteří mohou vstupovat na lesní pozemky za účelem provádění hospodářské činnosti.

Tímto nařízením nejsou dotčena práva a povinnosti osob, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy (např. Hasičský záchranný sbor, Policie ČR apod.).Přiložené soubory

  • Nařízení města Blansko č. 7/2017


Sdílet článek

Rychlé odkazy

Nejbližší události
Kalendář všech akcí