Návrat do Býčí skály

Návrat do Býčí skály je hlavní a jedinečná akce v rámci oslav uplynutí 150 let od objevu Jindřicha Wankla v Býčí skále. Jejím cílem je popularizace archeologie a vědecké činnosti s využitím experimentálních technik.

V hlavní roli bude unikátní rekonstrukce rituálního vozu vyrobená podle původních nálezů z Býčí skály. Jedná se o jeden z nejluxusnějších halštatských předmětů ve střední Evropě. Vůz se představí tažený koňmi ve slavnostním průvodu lidí oděných v tradičních krojích s bohatými doplňky za dobového hudebního doprovodu.

Před jeskyní budou po slavnostním průvodu probíhat krátké popularizační přednášky, halštatská „módní přehlídka“ a souboje. Připravena je také degustace pravěkého piva. Součástí akce bude prezentace pravěkých řemesel v blízkosti jeskyně. Drobné občerstvení zajistí Perníčková kavárnička a SDH Habrůvka.

V blanenském muzeu je do konce roku naposledy možnost zhlédnout soubor archeologických nálezů zapůjčených z Naturhistorisches Musea ve Vídni, stejně jako přesnou kopii sošky býčka z Býčí skály a originální lebku “princezny z Býčí skály”.

Harmonogram akce:

  • 10.00–18.00: v pravěké osadě u Pelíškova pomníku: ukázky pravěkých řemesel – lití bronzu, tkaní látek, tesařství, kovářství, pravěká kuchyně
  • 13.00–13.30: slavnostní průvod od křižovatky v Josefově k Býčí skále
  • 13.30–15.30: kulturní program na louce před jeskyní (moderuje Tomáš Hanák) – souboje, představení halštatských oděvů, ochutnávka pravěkého piva, křest vozu
  • 15.30–18.00: přenesení vozu do jeskyně, dobová hudba v Předsíni

Program probíhá v prostoru Národní přírodní rezervace Býčí skála, musíme se chovat ohleduplně k přírodě.

Doprava:

  • Využijte autobusy IDS JMK. Mimořádně v místě konání akce zastaví linky xS2D a xS2C. Využít můžete také linku 157. Autobusy zastavují u křižovatky Josefov (zastávka Habrůvka, Josefov).
  • Odjezdy linky xS2D z Brna: 9:40 a poté interval 30 minut.
  • Odjezdy linky xS2D z místa akce: 9:37 a poté interval 30 minut.*
  • Odjezdy linky xS2C z Blanska: 09:37 a poté interval 60 minut.Odjezdy linky xS2C z místa akce 10:10 a poté interval 60 minut.*

přibližný čas odjezd

  • Návrat do Býčí skály