Noc kostelů 2022

Čtrnáctá Noc kostelů v adamovském kostele svaté Barbory, která otevírá 10. 6. 2022 kulturní památku široké veřejnosti.

17:30 - 19:30 Koncert žáků ZUŠ Adamov
Koncert žáků a učitelů ZUŠ Adamov z hudebního a tanečního oboru.

17:30 - 20:00 Doprovodný program pro děti v okolí kostela
Stanoviště s různými aktivitami pro děti

17:30 - 20:30 Volná prohlídka kostela s možností vyslechnout komentář ke Světelskému oltáři

20:30 - 21:00 Komentovaná prohlídka Světelského oltáře
Průvodce posluchače seznámí s historií, významem i kompozicí památného vyřezávaného oltáře.

21:00 - 22:00 Modlitba zpěvem
Chvíle pro ztišení, zpívání i naslouchání.

Vstup je zdarma.

  • Noc kostelů 2022