Noc kostelů v kostele sv. Barbory

Zveme vás v pátek 24. 5. 2019 na jedenáctý ročník Noci kostelů do kostela svaté Barbory v Adamově.

Kostel bude celý večer otevřen pro veřejnost v rámci akce Noc kostelů.

Program:

17:30 - 20:00 Program pro děti v okolí kostela
18:00 - 20:30 Volná prohlídka kostela s možností vyslechnout komentář ke Světelskému oltáři
20:30 - 21:30 Varhanní koncert
21:30 - 22:00 Komentovaná prohlídka Světelského oltáře
Průvodce posluchače seznámí s historií, významem i kompozicí památného vyřezávaného oltáře.
22:00 - 22:30 Modlitba zpěvem
Chvíle pro ztišení, zpívání i naslouchání.

  • Noc kostelů v kostele sv. Barbory


Sdílet článek