Nové kolumbárium na Novém hřbitově v Adamově

Vážení občané, v posledním měsíci proběhla kolaudace stavby po dodání všech podkladů ze strany města. Kolumbárium poskytuje celkem 78 urnových schránek. Bližší informace vám kdykoliv poskytne odbor správy majetku města.

  • Nové kolumbárium na Novém hřbitově v Adamově


Sdílet článek