Nový a Starý hrad

Skromné zbytky dnes nazývaného Starého hradu a nedaleko stojící Nový hrad tyčící se nad údolím Svitavy, to jsou středověké památky, které lákají turisty do adamovských lesů.

Kresba Nové hradu z roku 1848Severně od Adamova, na kopci ohraničeném meandrem řeky Svitavy, se nacházejí dvě středověké stavby. Historici dlouhou dobu vedli spory, jaká je spojitost mezi oběma stavbami. Zda-li Starý hrad, jehož skromné zbytky se nacházejí cca 200 metrů severozápadně od dochovaného Nového hradu, býval jeho součástí, či snad Starý hrad byl hradem samotným a po jeho zániku teprve vznikl Nový hrad. V současné době je většinou přijímána druhá varianta.

Starý hrad, v té době nazývaný jako Nový, je poprvé připomínán roku 1381. Moravský markrabě Jošt, který hrad taktéž vlastnil, jej roku 1411 zastavil Vaňkovi Černohorskému z Boskovic. Roku 1423 byl hrad dobyt vojskem biskupa Jana Železného. Když nastoupil na český trůn Jiří z Poděbrad a Kunštátu, nechal si hrad v zástavě pro svůj rod. Hrad se stal za česko-uherských válek jednou z bašt českého krále na Moravě. Počátkem roku 1470 byl Starý hrad dobyt a rozbořen vojskem uherského krále Matyáše Korvína. Při obléhání hradu postavilo uherské vojsko šest opevněných stanovišť, jejichž skromné zbytky lze v terénu naleznout dodnes.

Není jisté, do jaké míry byl Starý hrad obnoven, ale na jeho předsunutém opevnění vzdáleném asi 250 metrů, na jednom z obléhacích stanovišť, byl později vybudován Nový hrad. V tomto případě se hovoří o roku 1493.

Nový hrad byl postaven roku 1493 bratry Dobešem a Benešem Černohorskými z Boskovic. V roce 1562 vydal český král Ferdinand I. Habsburský rozhodnutí, že hrad, který dosud dávali králové do zástavy, Černohorským prodá. V roce 1597 vymřel rod po meči a panství vyženil Maxmilián z Lichtenštejna, který si vzal za manželku Kateřinu Černohorskou. Když v roce 1643 táhli kolem hradu poprvé Švédové, o dobytí hradu se ani nepokusili, ač ten skýtal množství majetku. Avšak roku 1645, kdy došlo ke švédskému obléhání Brna, byl hrad lstí přepaden a téměř bez boje obsazen. Podle pověsti nebyla hlídka hradu příliš obezřetná, v otevřené bráně hrála kostky a švédskému vojsku pomohl olomučanský sedlák Vokoun.

V roce 1655, v době tureckých nájezdů, byl hrad částečně opraven a koncem 17. století sloužil jako obydlí pro myslivce. V roce 1703 proběhla další oprava z důvodu hrozícího nebezpečí ze strany povstalců, byly zde skladovány i zbraně. V letech 1805 – 1807 došlo k romantické přestavbě hradu, během které byla postavena vysoká věž. Když se však v letech 1843 – 1848 stavěla železniční dráha z Brna do České Třebové a razil se Novohradský tunel, byla tato věž kvůli obavám, že se při otřesech z železniční trati zřítí, snížena. V roce 1920 se po první pozemkové reformě stal hrad majetkem státu. Přešel do vlastnictví Školního lesního podniku Křtiny a ještě v 50. letech 20. století zde byl výletní hostinec. Poté byl ponechán svému osudu a chátral. Počátkem 80. let se jeho záchrany ujali nadšenci, kteří hrad pod hlavičkou Českého svazu ochránců přírody převzali v roce 1990. Hrad je nyní veřejnosti přístupný a konají se zde různé akce.

Dnešní podoba Nového hraduV roce 1994 se na hradě točil film V erbu lvice, dále pohádka O králi, hvězdáři, kejklíři a třech muzikantech z roku 1996 a v roce 2006 pohádka Tajemství Lesní země. V roce 2011 se pak zde natáčela pohádka Sněžný drak.

K hradu vede několik různých tras, za nejpohodlnější lze považovat cestu z Adamova po zelené turistické trase či od Olomučan dle červené trasy. Od Blanska lze využít zelenou turistickou trasu (od Klamovky) či od Kateřiny červenou, tyto však patří k cestám hůře schůdným.

  • Nový a Starý hrad
  • Nový a Starý hrad
  • Nový a Starý hrad
  • Nový a Starý hrad