Obtěžování dětí neznámou osobou na území města

Na základě informací od Policie ČR sdělujeme, že jsou prověřovány skutečnosti k možnému obtěžování dětí neznámou osobou v okolí ZŠ Ronovská a jiných místech Ptačiny v posledních 48 hodinách. Informace byla předána i ředitelce Základní a mateřské školy Adamov. Děti budou dnes preventivně seznámeny ZŠ a MŠ Adamov se základními preventivními radami. Prosíme rodiče, aby případně základní preventivní rady probrali i sami s dětmi doma.

Ze strany Policie ČR stále platí doporučení:

  • děti by se neměly s nikým cizím pouštět do rozhovoru
  • neměly by od cizích přijímat žádné cukrovinky, hračky, dárky, apod.
  • nikdy by neměly nasedat k cizím lidem do auta
  • od cizích vozidel, která u nich zastaví, by si děti měly udržovat bezpečný odstup a nepřibližovat se k nim.

V případě jakéhokoliv podezření na území města bez váhání kontaktujte linku 158.

  • Obtěžování dětí neznámou osobou na území města


Sdílet článek

Rychlé odkazy

Nejbližší události
Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK