Digitalizace stavebního řízení

2. výzva – Zavedení nového stavebního zákona do praxe „IT vybavení pro stavební úřady“

Digitalizace stavebního řízení

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky připravilo v rámci digitalizace stavebního řízení dotační výzvu na pořízení IT vybavení pro stavební úřady.

V rámci projektu bude realizován nákup standardizovaných balíčků IT vybavení vyšší kvality prostřednictvím centrální veřejné zakázky realizované Ministerstvem financí.

Cílem projektu je v rámci veřejné zakázky vybavení stavebního úřadu výkonnou výpočetní technikou, která zajistí zefektivnění povolovacích postupů a zrychlí stavební řízení.

Výsledkem projektu je pořízení 2 balíčků IT vybavení pro stavební úřad. Sestava IT vybavení obsahuje notebook, 2x monitor, dokovací stanici a příslušenství (klávesnice, myš).

Název projektu: 001_Adamov_IT vybavení pro stavební úřad
Program: Národní plán obnovy – Z1716 IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů
Komponenta: 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení
Subkomponenta: 1.6.1. Zavedení nového stavebního zákona do praxe
Registrační číslo projektu: CZ.31.9.0/0.0/0.0/24_119/0009860
Termín realizace projektu: 01/2024 – 09/2024

Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 110.000 Kč a příspěvek RRF a SR je ve výši 110.000 Kč.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie.