HASIČSKÁ ZBROJNICE – PŘÍSTAVBA, ST. ÚPRAVY, ADAMOV, FIBICHOVA 436/45

Předmětem plánovaného projektu je rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Adamov spočívající v přístavbě a stavebních úpravách s cílem upravit kapacitní možnosti a technický stav objektu.

Realizace projektu: 18. 8. 2015 – 31. 12. 2018
Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 5 279 820 Kč (85 %)
Dotace ze státního rozpočtu: 310 578 Kč (5 %)
Spolufinancování Města Adamov: 621 155 Kč (10 %)


Projekt HASIČSKÁ ZBROJNICE - zahájení stavby

Projekt HASIČSKÁ ZBROJNICE - zahájení stavby

Zastupitelstvo města Adamova na svém 18. zasedání dne 26. 6. 2017 schválilo realizaci projektu s Identifikačním číslem EIS CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002517 - „HASIČSKÁ ZBROJNICE - Přístavba, stavební úpravy, Adamov, Fibichova 436/45, parc. č. st. 147, 458/17“.

Číst více