Komplexní rozvoj školství

Město Adamov se rozhodlo realizovat projekt z důvodu nutnosti zajistit konkurenceschopnost a odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků své příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Adamov.

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01498

Poskytovatel dotace: Regionální operační program Jihovýchod

Stávající materiální vybavení IT techniky, moderních technologií, pomůcek technické výchovy či prostředí pro děti předškolního věku neodpovídá standardům velikosti a významu tohoto vzdělávacího zařízení.


Povinná publicita

Povinná publicita

Příjemce v souladu s pravidly instaloval pamětní desku projektu.

Číst více

Tisková zpráva

Tisková zpráva

Rada města Adamova své 8. schůzi konané dne 11.2.2015 schválila smlouvu o dílo dodávku IT vybavení s firmou Jitka Sigmundová.

Číst více

Povinná publicita

Povinná publicita

Příjemce v souladu s pravidly instaloval banner projektu.

Číst více

Tisková zpráva

Tisková zpráva

Rada města Adamova své 93. schůzi konané dne 26.9.2014 vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10.9.2014 na dodávku vybavení dětských hřišť mateřských škol herními prvky, schválila nejvýhodnější nabídku a smlouvu o dílo se společnosti DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.

Číst více

Tisková zpráva

Tisková zpráva

Rada města Adamova své 90. schůzi konané dne 4.8.2014 vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25.7.2014 na dodávku vybavení školní dílny, schválila nejvýhodnější nabídku a kupní smlouvu se společnosti C SYSTEM CZ a.s.

Číst více

Tisková zpráva

Tisková zpráva

Dne 23.10.2013 bylo Městu Adamov doručeno rozhodnutí o schválení projektu k financování Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ze dne 2.10.2013 č.j. RRJV 17723/2013 pod registračním číslem CZ.1.11/3.3.00/36.01498 o poskytnutí dotace z celkových způsobilých veřejných výdajů ve výši Kč 6 140 474,-- Kč.

Číst více