Konsolidace IT a nové služby města Adamov

Město Adamov se rozhodlo realizovat projekt z důvodu nutnosti zajistit plnění rostoucích požadavků na zavádění ITC ve veřejné správě – tvorba eGovernmentu.

Název projektu: Konsolidace IT a nové služby města Adamov

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09578

Operační program: Integrovaný operační program

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Stávající materiální vybavení IT techniky, serverů a LAN již neodpovídá požadavkům na realizaci současných potřeb při tvorbě eGovernmentu, modernizace spočívá ve virtualizaci serverů a desktopů, konsolidaci a zabezpečení LAN a elektronizaci procesů.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ze dne : 24.3.2015

Náklady na projekt:

celkem: 3 027 420,- Kč, z toho dotace: 2 563 022,- Kč, spolufinancování: 452 298,- Kč

Projekt Konsolidace IT a nové služby města Adamov je financován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a z rozpočtu města Adamov.

  • Konsolidace IT a nové služby města Adamov