Revitalizace přístupové komunikace ke kulturní památce – kostel sv. Barbory v Adamově

Podstatou projektu zatraktivnění a zvýšení návštěvnosti národní kulturní památky Světelský oltář umístěný v kostele sv. Barbory v Adamově a také zvýšení bezpečnosti pohybu pěších a cykloturistů, rozšíření nabídky služeb a infrastruktury pro turisty i zlepšení estetiky nejbližšího okolí památek.

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.1.00/28.01413

Poskytovatel dotace: Regionální operační program Jihovýchod


Povinná publicita

Povinná publicita

Příjemce v souladu s pravidly instaloval pamětní desku projektu.

Číst více

Povinná publicita

Povinná publicita

Příjemce v souladu s pravidly instaloval banner projektu.

Číst více

Tisková zpráva

Tisková zpráva

Rada města Adamova své 62. schůzi konané dne 14.4.2014 vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.1.2014 na stavební práce s názvem „Revitalizace prostranství kolem kostela sv. Barbory v Adamově“ projektu č. CZ.1.11/2.1.00/28.01413, schválila nejvýhodnější nabídku a smlouvu o dílo na stavební práce od společnosti EKOTERM CZ s.r.o., IČ: 25307002, Pražská 870, 679 61 Letovice.

Číst více

Tisková zpráva

Tisková zpráva

Zastupitelstvo města Adamova přijalo na svém 23. zasedání dne 25.7.2013 následující usnesení:

Číst více

Tisková zpráva

Tisková zpráva

Dne 18.7.2013 byl Městu Adamov doručen protokol z kontroly ex-ante projektu s reg. č. CZ.1.11/2.1.00/28.01413 na základě administrativní kontroly na městském úřadě a fyzické kontroly v místě realizace projektu. Při kontrole byla ověřována pravdivost údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace a připravenost projektu k realizaci.

Číst více

Tisková zpráva

Tisková zpráva

Dne 10.7.2013 bylo Městu Adamov doručeno rozhodnutí o schválení projektu k financování Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ze dne 26.6.2013 č.j. RRJV 10187/2013 pod registračním číslem CZ.1.11/2.1.00/28.01413 o poskytnutí dotace z celkových způsobilých veřejných výdajů ve výši Kč 8 403 334,42,--.

Číst více