Kostel sv. Barbory

Na těchto stránkách naleznete informace ze života farnosti sv. Barbory a o gotickém Světelském oltáři z let 1516-1525

Kostel svaté Barbory, patronky horníků a hutníků, byl postaven v roce 1857. Od téhož roku je v něm instalován Světelský oltář, monumentální (7x3m) gotická dřevořezba Nanebevzetí Panny Marie z let 1516-1525, pocházející z cisterciáckého kláštera v Zwettlu (Dolní Rakousko).

Bližší informace pro návštěvníky naleznete zde. Na téže adrese jsou aktuality ze života farnosti sv. Barbory v Adamově a kontaktní údaje.


Noc kostelů 2023

Noc kostelů 2023

15. ročník mezinárodní kulturní události Noc kostelů otevře návštěvníkům chrám svaté Barbory v Adamově.

Číst více

Noc kostelů 2022

Noc kostelů 2022

Čtrnáctá Noc kostelů v adamovském kostele svaté Barbory, která otevírá 10. 6. 2022 kulturní památku široké veřejnosti.

Číst více

Noc kostelů 2020

Noc kostelů 2020

Dvanáctá Noc kostelů v adamovském kostele svaté Barbory, která otevírá kulturní památku široké veřejnosti.

Číst více

Betlémské světlo 2019

Betlémské světlo 2019

V sobotu 21.prosince 2019 za časných ranních hodin převzala skupinka farníků z Adamova Betlémské světlo z kurýrního vlaku v Blansku.

Číst více

Slavnostní odhalení reliéfu Pramene světla v Adamově

Slavnostní odhalení reliéfu Pramene světla v Adamově

Dobrá práce dobrých lidí s podporu dalších dobrých lidiček. Adamovákům a návštěvníkům se jistě bude líbit. Děkujeme ! Dne 15. 8. 2018 v 18:30 se bude konat slavnostní odhalení na prostranství kostela sv. Barbory.

Číst více

Jak jsme v kostele ponocovali ...

Jak jsme v kostele ponocovali ...

aneb další Noc kostelů za námi

Číst více

Noc kostelů opět i v našem městě

Noc kostelů opět i v našem městě

Adamovský kostel sv.Barbory byl před několika lety jedním z prvních v naší zemi, kde se zrodila nová tradice, nazvaná Noc kostelů. Ta letošní "kostelní noc" připadá na pátek 9.června 2017 a zahájíme ji opět již odpoledním programem pro děti okolo kostela a poté společným zvoněním.

Číst více

Betlémské světlo

Betlémské světlo

V sobotu 17.prosince 2016 krátce před polednem dorazilo opět po roce do Adamova světlo z dalekého Betléma.

Číst více

Chystáte se na Půlnoční?

Chystáte se na Půlnoční?

Štědrý den 24.12.2016 - 21h - Půlnoční mše svatá - zpívá chrámový sbor - autobus odjede 20:30h z Adamova III a zpět 10 min po skončení mše, dopravu zajišťuje ČAD Blansko, pro občany zdarma.

Číst více

Hodová mše u sv.Barborky

Hodová mše u sv.Barborky

Jako již každoročně jsme v naší farnosti oslavili "hody" - zasvěcení místního kostela svaté Barboře.

Číst více

Navštívil nás Mikuláš

Navštívil nás Mikuláš

Po roce v předvečer jeho svátku navštívil adamovský kostel opět Mikuláš.

Číst více

Novinky z adamovské farnosti

Novinky z adamovské farnosti

Na přelomu srpna a září tohoto roku došlo ke změně v duchovní správě naší adamovské farnosti. Otec Jiří Kaňa, který ji vedl od roku 2000 byl k 1.9.2016 vystřídán Otcem PaedDr. Pavlem Lazárkem.

Číst více

Ohlédnutí za letošní Nocí kostelů

Ohlédnutí za letošní Nocí kostelů

V pátek 10.června 2016 se díky několika dobrovolníkům z řad farníků a díky finanční podpoře Města Adamova konala v našem kostele sv. Barbory již tradiční zvyklost - Noc kostelů.

Číst více

Noc kostelů v Adamově

Noc kostelů v Adamově

Již osmým rokem se letos opět otevřou dveře kostela sv. Barbory v Adamově v rámci tzv. Noci kostelů.

Číst více

Velikonoční svátky v místním kostele

Velikonoční svátky v místním kostele

Fotografiemi se vracíme k velikonočním svátkům v kostele sv. Barbory, které jsme zahájili o Květné neděli průvodem s ratolestmi/kočičkami.

Číst více


Bohoslužba pro nemocné v MKS

Bohoslužba pro nemocné v MKS

Dne 15.března 2016 se konala v Mětském kulturní středisku již téměř tradiční bohoslužba, určená především pro nemocné a hůře pohyblivé občany, kteří se obtížně dostanou na bohoslužby do kostela. Nechyběl ani ministrant Vítek a paní varhanice Liduška a tato večerní bohoslužba byla povzbuzením nejen pro nemocné.

Číst více

Velikonoční bohoslužby v kostele sv.Barbory

Velikonoční bohoslužby v kostele sv.Barbory

Jestlipak víte, jak velký je nový státní svátek na Velký pátek? Přijďte si vyslechnout a oslavit velikonoční "tajemství" v těchto dnech do kostela sv. Barbory v Adamově.

Číst více

Tříkrálová sbírka v Adamově

Tříkrálová sbírka v Adamově

Počátkem ledna se koná již pošestnácté.

Číst více