Náplň činnosti

  1. poskytnout inovativní možnosti trávení volného času jako alternativu k bezcílnému trávení odpoledních večerních hodin v ulicích Adamova
  2. podpořit aktivní trávení volného času dětí, začlenění se do společnosti a jejich socializaci
  3. podpořit zdravý životní styl dětí, trávení volného času sportovními aktivitami, podpořit protidrogovou prevenci
  4. podpořit harmonický rozvoj dětských osobností, děti se podílí na řízení a budoucnosti klubu, mají jistou míru důležitosti a odpovědnosti
  5. možnost spolkových a jiných aktivit v prostorách klubu v dopoledních a večerních hodinách, bezplatný přístup k internetu pro širokou veřejnost, zejména pak pro rodiče s dětmi na mateřské dovolené a seniory

Aktivity cílových skupin:

Děti a mládež ve věku 6-18 let
Děti a mládež aktivně využívají zejména vybavení MKM ( ping pong, šipky, fotbálek, pétanque), dále pak hrají stolní a společenské hry přinesené klienty. (Šachy, Kvarteto, Pexeso, Monopoly …)

Rodiče na mateřské dovolené
Rodiče s dětmi využívají zejména herní koutek pro nejmenší. Také jsou zde maminkami pořádané pravidelné akce, buď formou cvičení nebo ukázkami různých technik na zhotovení výrobků.

Senioři
Seniorům je m.j. zpřístupněn internet jakožto moderní technologie poskytující řadu informací. Také zde mají k dispozici sportovní vyžití jako je pétangue, šipky a pro zdatnější stolní tenis.

Dalším významným zdrojem aktivit (děti, mládež, rodiče) jsou výtvarné činnosti ze zdrojů přinesených klienty.

Služba kopírování pro veřejnost

Sdělujeme občanům, že s účinností od 1. 3. 2010 je v prostorách Městského klubu mládeže na ulici Družstevní 1 v Adamově zajišťována jeho pracovníky služba kopírování pro veřejnost. Občané si mohou za podmínek stanovených vnitřním předpisem nechat okopírovat potřebné dokumenty v provozní době Městského klubu mládeže.

Rada města Adamova schválila dne 22. 11. 2017 s účinností od 1. 1. 2018 novou Směrnici pro kopírování pro veřejnost, která stanovila i nový ceník.

Směrnice pro kopírování pro veřejnost v MKM

  • Náplň činnosti