Provozní řád

Městského klubu mládeže, ulice Družstevní 1, 679 04 Adamov

Provozovatel: Město Adamov


Provozní doba:
Pondělí:
9:00 – 12:00 hod zavřeno z provozních důvodů, mimo plánované akce
12.00 – 13.00 hod přestávka
13:00 – 19:00 hod mládež ve věku 6 – 20 let
Úterý
9:00 – 12:00 hod rodiče s malými dětmi a senioři
12:00 – 13:00 hod přestávka
13:00 – 19:00 hod mládež ve věku 6 – 20 let
Středa
9:00 – 12:00 hod rodiče s malými dětmi a senioři
12:00 – 13:00 hod přestávka
13:00 – 19:00 hod mládež ve věku 6 – 20 let
Čtvrtek
9:00 – 12:00 hod rodiče s malými dětmi a senioři
12:00 – 13:00 hod přestávka
13:00 – 19:00 hod mládež ve věku 6 – 20 let
Pátek
9:00 – 12:00 hod rodiče s malými dětmi a senioři
12:00 – 13:00 hod Přestávka
13:00 – 19:00 hod mládež ve věku 6 – 20 let

V provozní době je přístupné místo pro rodinu FAMILY POINT® .

V celém prostoru klubu je zakázáno:

 1. Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky.
 2. Manipulovat s otevřeným ohněm.
 3. Vodit psy a jiná zvířata.
 4. Poškozovat zařízení.
 5. Znečišťovat jakýmkoliv způsobem prostory a zařízení klubu.
 6. Přinášet do areálu klubu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.
 7. Svým chováním ohrožovat zdraví a bezpečnost svoje nebo ostatních návštěvníků klubu.
Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z prostor klubu.
Děti do 6-ti let musí být v prostoru Městského klubu mládeže Adamov v doprovodu dospělé osoby.

Návštěvníci klubu jsou povinni:

 1. Dodržovat pokyny pracovníků klubu.
 2. Při užívání lezecké stěny dodržovat schválený Provozní řád lezecké boulderingové stěny v MKM.
 3. Pro sportovní aktivity používat vhodnou sportovní obuv s podrážkou, která nezanechává stopy.
 4. Zapůjčené potřeby k herním prvkům a tyto herní prvky používat jen k účelům, k nimž jsou určeny.
 5. Pít a konzumovat jídlo jen ve vymezeném prostoru.

Provozovatel:

 • Neručí za případné ztráty osobních věcí
 • Zodpovídá za údržbu, odstraňování závad a zajišťuje pravidelné revize


Úhrada za používání herních prvků:

 • Stolní fotbal 10,--Kč/hodinu + DPH
 • Stolní tenis 10,--Kč/hodinu + DPH
 • Pétanq 10,--Kč/hodinu + DPH
 • Stolní hokej 10,--Kč/hodinu + DPH
 • Kulečník 10,--Kč/hodinu + DPH

V případě poškození klubu nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou předepsána tomu, kdo škodu způsobil.


Důležitá telefonní čísla:

Zástupce provozovatele 602 788 015
Pracovníci MKM 773 990 530
773 990 499
Městská policie 602 515 387
Policie ČR 158
Záchranná zdravotní služba 155
Hasiči 150
Tísňové volání 112

Tento provozní řád ruší s účinností od 1. 1. 2023 Provozní řád Městského klubu mládeže schválený na 57. schůzi Rady města Adamova dne 20. 3. 2017.
Tento provozní řád byl schválen na 3. schůzi Rady města Adamova dne 5. 12. 2022 a je účinný od 1. 1. 2023.