DPS Komenského

Informace o Domě s pečovatelskou službou

Adresa : Adamov, Komenského 1
Telefon: 773 680 067

Dům s pečovatelskou službou má celkem 27 bytů. 21 bytů je jednopokojových, 6 bytů je dvoupokojových. 10 bytů je s bezbariérovou úpravou.

Úhrada za bydlení v DPS:
Celkové nájemné včetně služeb se v bytech pohybuje u jednopokojových bytů v rozmezí od 2.321,--Kč do 3.212,--Kč, měsíčně. U bytů dvoupokojových se hradí nájemné včetně služeb v rozmezí od 2.945,--Kč do 3.985,--Kč.

Režim přidělování :
Při přidělování bytů v DPS se postupuje dle Pravidel pro poskytování nájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova. Jsou zveřejněna sekci pravidla.

Tiskopis žádosti současně se souhlasem obdrží zájemce na Městském úřadu v Adamově, odboru sociálních a správních věcí, sociální agenda, nebo je k dispozici na internetových stránkách Města Adamova www.adamov.cz zde
Byty jsou přidělovány dle bodového systému, který je nedílnou součástí vyhlášky. Do sestavování pořadí na uvolněný byt jsou zařazováni všichni zájemci, kteří k datu sestavování podali žádost o zařazení do evidence žadatelů o byt v DPS a současně odevzdali řádně vyplněnou aktualizaci žádosti o byt. S nájemci jsou uzavírány řádné nájemní smlouvy.

Pečovatelská služba je poskytována dle individuálního zájmu a potřeb jednotlivých obyvatel na základě sepsání smlouvy o poskytování sociální služby.

Domovní a provozní řád
domu s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 PDF
dodatek č. 1 k Domovnímu a provoznímu řádu PDF
dodatek č. 2 k Domovnímu a provoznímu řádu PDFPodrobnější informace podají odpovědní pracovníci na tel. číslech 516 499 624.


Volný byt v DPS

Volný byt v DPS

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 v Adamově

Číst více

VOLNÝ BYT

VOLNÝ BYT

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

Číst více

VOLNÝ BYT

VOLNÝ BYT

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

Číst více

Den otevřených dveří v DPS

Den otevřených dveří v DPS

Město Adamov, Dům s pečovatelskou službou, Komenského 1 pořádá v rámci „Týdne sociálních služeb ČR“ v úterý dne 8. 10. 2019 od 14.00 - 16.00 hodin den otevřených dveří v DPS.

Číst více

VOLNÝ BYT

VOLNÝ BYT

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

Číst více

VOLNÝ BYT

VOLNÝ BYT

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil dvoupokojový byt č. 47 v 5. nadpodlaží, který není bezbariérový a současně jednopokojový byt č. 15 ve 2. nadpodlaží, který je bezbariérový.

Číst více

VOLNÝ BYT

VOLNÝ BYT

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil dvoupokojový byt č. 48 v 5. nadpodlaží, který není bezbariérový .

Číst více

VOLNÝ BYT

VOLNÝ BYT

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil dvoupokojový byt č. 38 ve 4. nadpodlaží, který není bezbariérový .

Číst více

VOLNÝ BYT

VOLNÝ BYT

Město Adamova informujeme občany, že v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil dvoupokojový byt č. 28 ve 3. nadpodlaží, který je bezbariérový .

Číst více

Volný byt

Volný byt

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

Číst více

VOLNÝ BYT  v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

VOLNÝ BYT v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil jeden dvoupokojový byt, který není bezbariérový, a to byt č. 48 v 5. nadpodlaží.

Číst více

VOLNÝ BYT  v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

VOLNÝ BYT v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil jeden jednopokojový byt, který není bezbariérový, a to byt č. 39 ve 4. nadpodlaží.

Číst více


VOLNÝ BYT  v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

VOLNÝ BYT v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil jeden dvoupokojový byt, který je bezbariérový, a to byt č. 28 ve 3. nadpodlaží.

Číst více

VOLNÝ BYT  v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

VOLNÝ BYT v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil jeden jednopokojový byt, který není bezbariérový, a to byt č. 49 v 5. nadpodlaží.

Číst více

Den otevřených dveří v DPS

Den otevřených dveří v DPS

Město Adamov, Dům s pečovatelskou službou, Komenského 1 pořádá v rámci „Týdne sociálních služeb ČR“ v úterý dne 4. 10. 2016 od 14.00 - 16.00 hodin den otevřených dveří v DPS.

Číst více

Volný byt v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

Volný byt v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil jeden byt, který je bezbariérový. Jedná se o byt č. 01 v 1. nadpodlaží velikosti 1 + 1 .

Číst více

Setkání se starostou města v DPS

Setkání se starostou města v DPS

Dne 22. 3. 2016 se uskutečnila beseda s občany našeho města k jeho rozvojovým záměrům v letošním roce.

Číst více

Volný byt v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

Volný byt v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnily dva byty, které nejsou bezbariérové. Jedná se o byt č. 13 ve 2. nadpodlaží velikosti 1 + 1 a byt č. 46 v 5. nadpodlaží velikosti 1 + 1.

Číst více