DPS Komenského

Informace o Domě s pečovatelskou službou

Adresa : Adamov, Komenského 1
Telefon: 516 499 624 nebo 602 788 015

Dům s pečovatelskou službou má celkem 27 bytů. 21 bytů je jednopokojových, 6 bytů je dvoupokojových. 10 bytů je s bezbariérovou úpravou. Jedná se o malometrážní byty typu garsonek. Jednopokojové byty mají rozlohu od 34,80 m2 do 44,91 m2, dvoupokojové od 44,88 m2 do 51,66 m2.

Úhrada za bydlení v DPS:
Nájemné a úhradu za služby stanovuje nájemní smlouva v samostatném evidenčním listu. Správcem bytů je firma Adavak s.r.o. Adamov K takto stanoveným nákladům je nutné připočítat náklady na energie (elektřina na spotřebiče v bytě) a povinné poplatky za televizi a rozhlas.

Režim přidělování :
Při přidělování bytů v DPS se postupuje dle Pravidel pro poskytování nájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova. Jsou zveřejněna v sekci pravidla.

Tiskopis žádosti současně se souhlasem obdrží zájemce na Městském úřadu v Adamově, odboru sociálních a správních věcí, sociální agenda, nebo je k dispozici na internetových stránkách Města Adamova www.adamov.cz.
Byty jsou přidělovány dle bodového systému, který je nedílnou součástí vyhlášky. Do sestavování pořadí na uvolněný byt jsou zařazováni všichni zájemci, kteří k datu sestavování podali žádost o zařazení do evidence žadatelů o byt v DPS a současně odevzdali řádně vyplněnou aktualizaci žádosti o byt. S nájemci jsou uzavírány nájemní smlouvy na dobu určitou.


Pečovatelská služba:
Pečovatelská služba je poskytována dle individuálního zájmu a potřeb jednotlivých obyvatel na základě sepsání smlouvy o poskytování sociální služby. Sídlem této služby je Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. V Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 mají pečovatelky pouze svoje zázemí. Protože Pečovatelská služba města Adamova je terénní sociální službou, není pečovatelka v DPS pro obyvatele těchto bytů k dispozici kdykoliv.

Domovní a provozní řád
domu s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 PDFPodrobnější informace podají odpovědní pracovníci na tel. číslech 516 499 624, 516 499 625.


Volný byt

Volný byt

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 v Adamově

Číst více

Volný byt

Volný byt

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 v Adamově

Číst více

Volný byt

Volný byt

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 v Adamově

Číst více

Volný byt

Volný byt

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 v Adamově

Číst více

Průběh voleb v DPS

Průběh voleb v DPS

Od pátku 8.10.2021 od 12.00 hodin do pondělí 11. 10. 2021 do 8.00 hodin bude zákaz vstupu do budovy DPS a odchodu z budovy DPS hlavním vchodem.

Číst více

Volný byt

Volný byt

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 v Adamově

Číst více

Průběh voleb v DPS

Průběh voleb v DPS

Od  pátku 2.10.2020 od 12.00 hodin do pondělí 5. 10. 2020 do 8.00 hodin bude zákaz vstupu do budovy DPS a odchodu z budovy DPS hlavním vchodem.

Číst více

Volný byt

Volný byt

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 v Adamově

Číst více

Volný byt

Volný byt

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 v Adamově

Číst více

Volný byt

Volný byt

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 v Adamově

Číst více

VOLNÝ BYT

VOLNÝ BYT

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 v Adamově.

Číst více

Volný byt v DPS

Volný byt v DPS

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 v Adamově

Číst více

VOLNÝ BYT

VOLNÝ BYT

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

Číst více

VOLNÝ BYT

VOLNÝ BYT

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

Číst více

Den otevřených dveří v DPS

Den otevřených dveří v DPS

Město Adamov, Dům s pečovatelskou službou, Komenského 1 pořádá v rámci „Týdne sociálních služeb ČR“ v úterý dne 8. 10. 2019 od 14.00 - 16.00 hodin den otevřených dveří v DPS.

Číst více

VOLNÝ BYT

VOLNÝ BYT

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

Číst více

VOLNÝ BYT

VOLNÝ BYT

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil dvoupokojový byt č. 47 v 5. nadpodlaží, který není bezbariérový a současně jednopokojový byt č. 15 ve 2. nadpodlaží, který je bezbariérový.

Číst více

VOLNÝ BYT

VOLNÝ BYT

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil dvoupokojový byt č. 48 v 5. nadpodlaží, který není bezbariérový .

Číst více

VOLNÝ BYT

VOLNÝ BYT

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil dvoupokojový byt č. 38 ve 4. nadpodlaží, který není bezbariérový .

Číst více